صفحه اصلی / آپدیت / افزونه UberMenu برای ساخت منو های زیبا با به نسخه 3.6 آپدیت شد

افزونه UberMenu برای ساخت منو های زیبا با به نسخه 3.6 آپدیت شد

 

v3.6 2019

 

v3.5 December 11, 2018

* Feature: UberMenu Gutenberg block
* Feature: WooCommerce cart info shortcode
* Enhancement: Added numeric values for font weight Customizer controls
* Enhancement: Previous version was already PHP 7.2 compatible, but this removes false alarm warnings in "compatibility checkers" 
* Enhancement: Better RTL support in Rows
* Enhancement: Add top level dynamic item override constant
* Enhancement: Update Font Awesome to v5.5
* Fix: Typo in Dynamic Items No Results setting descriptions
* Fix: Proper custom color clearing in Customizer
v3.4.1.1 July 31, 2018

* Fix: Make sure submenu retractor icons get the correct tag (span/i)

--------------------------------

v3.4.1 July 31, 2018

* Feature: Added new Top Level Item Alignment setting option: Flex (Justify)
* Feature: Experimental setting to exclude UberMenu Advanced Items from non-UberMenus
* Feature: Google Maps API Language and Region settings
* Feature: Tab Toggles Font Weight Customizer setting
* Feature: Provide term_order as a sort order option for Dynamic Terms
* Feature: Setting to ignore empty results for Dynamic Terms and Dynamic Posts
* Feature: Added ability to switch off custom content and widget areas
* Update: Font Awesome 5.2
* Accessibility: Give disabled-link tab toggles focus when tabbing if they have tab content panels
* Enhancement: Make sure Icon Tag setting applies to all icons (submenu toggles, responsive toggle burger, etc), not just individual item icons
* Enhancement: Remove gaps between automatic columns below 480px
* Enhancement: Better adjacent tab block layering on mobile
* Enhancement: Better RTL support for submenu indicators
* Enhancement: Add Font Awesome 5 Pro font family to font stack for admin bar icons
* Enhancement: Improved menu item limit warning with additional tips
* Fix: Icons layout in Residual Styling Detection Tool
v3.4.0.1 April 3, 2018

* Enhancement: Improve compatibility with plugins/themes still using Font Awesome 4
* Enhancement: PHP 7.2 compatibility (changes to PHP count() function)
* Fix: Row item custom CSS classes only allowed 1 class previously, now all will be added
v3.4 March 8, 2018

* Feature: Font Awesome 5 - both Font and SVG icons
* Feature: Optional submenu indicator close button for easier submenu toggling on mobile
* Feature: Ability to set background color for individual Columns
* Feature: Show Current Panel setting for Tabs block (previously required setting multiple settings to achieve)
* Feature: Add ubermenu_dt_subcontent filter
* Feature: Added Font Awesome Icon Title setting for menu items (accessibility)
* Feature: Icon Nudge setting for tweaking vertical alignment
* Feature: Top Level Menu Item Alignment option: Automatic - switches based on language direction
* Feature: Plugin Compatibility panel, option which automatically disables the interfering Menu Image plugin
* Feature: Added ~50 new icons to core plugin
* Enhancement: RTL improvements
* Enhancement: Automatically disable current item classes on ScrollTo items (can be disabled in Control Panel)
* Enhancement: Change backup file name pattern to custom_{DATE}.css/js
* Enhancement: (Layout) Don't allow image layouts to be applied if image is not set
* Enhancement: Remove empty submenus from unbalanced dynamic items setup
* Enhancement: Disable advanced Custom Defaults setting by default to avoid misuse (can be enabled in Control Panel)
* Compatibility: Alter 'nav_menu_css_class' filter call
* Compatibility: Make Sandbox run even if other scripts are calling filters too early
* Fix: Corner case loop on backup process if server write access not set up properly

--------------------------------

v3.3.1.1 Nov 18, 2017

* Fix: CSS fix for browser rendering bug in latest Chrome, which occurred when using Slide Reveal submenu transition and browser did not animate min-height properly * Fix: Typo * Fix: Edge case font warning * Fix: Edge case no offset parent in theme when centering unbounded submenus

v3.3.1 August 24, 2017

* Feature: Prefix Booster
* Feature: Sandbox Viewer
* Feature: Configurable Accessibility (ARIA roles, controls, and states)
* Feature: Added Extensions Panel
* Enhancement: Improved keyboard accessibility
* Enhancement: New Diagnostic Tools checks
* Enhancement: Added back-end link to Diagnostics Tool
* Enhancement: Improve mouse interactions for Tabs when using hover trigger on narrow viewport

v3.3 July 10, 2017

* Feature: Dynamic Tab Sizing option
* Feature: New Minimal Base skin as a skeleton for customizing
* Feature: Custom styles settings for Dynamic Terms
* Feature: Added Anchor Class functionality to Dynamic Posts and Dynamic Terms
* Feature: Customizable Empty Results Message for Dynamic Terms and Dynamic Posts
* Feature: Submenu Column Divider settings for Rows
* Feature: Top Level Line Height Customizer setting
* Feature: Description Hover Color Customizer setting
* Feature: Tab Toggle Current background and color states Customizer settings
* Enhancement: Only load Google Maps API when shortcode is used.
* Enhancement: Set Force Filter Settings to enabled by default to combat theme filters
* Enhancement: Add depth parameter to nav_menu_item_id filter
* Enhancement: Force all Tab submenus to be Tab Content Panels
* Enhancement: Added Dynamic Posts identifying classes to individual post items
* Enhancement: Override WordPress defaults to make sure Number/Limit parameter is enforced with nested Dynamic Terms
* Enhancement: Force padding-right to 0 when using grid submenus even if custom item padding is set
* Enhancement: Allow Tab Toggles that do not have children to act as normal links
* Fix: Padding jump when closing submenu when using Submenu Padding setting
* Fix: View All custom link displaying 1 in corner case
* Fix: Submenus in dropdowns, fix overflow when using multiple levels to prevent overlap triggering
* Fix: Flyout submenu alignment issue when using shift transition

——————————–

v3.2.7 February 6, 2017

* Feature: Added Submenu Item Layout menu item setting as a default to control child item layouts
* Feature: Added Submenu Item Content Alignment menu item setting as a default to control child item content alignments
* Feature: Top Level Responsive Columns setting (set to 2 or 1 for tablets)
* Enhancement: Rename Submenu Content Alignment setting to Submenu Column Alignment for clarity
* Enhancement: Add load screens to Residual Styling Detector for better user experience
* Enhancement: Clarify some setting descriptions
* Enhancement: Reorganize JS script to better handle sites that are using asynchronous/deferred JS loading
* Enhancement: RTL styles for search bar button
* Fix: Resolve closed submenu inadvertent triggering, remove submenu in-transition class properly for advanced submenus (those with rows)
* Fix: Set Automatic Columns class correctly if “1” is selected
* Fix: Eliminated annoying flash in menu item settings panel when moving cursor from settings panel to menu item.
* Fix: Restore Flyout Items Vertical Padding setting

——————————–

v3.2.6 January 18, 2017

* Feature: Auto-updates for UberMenu Extensions
* Feature: Left/right/escape key menu accessibility for keyboard users
* Feature: Tab Toggle font size setting in Customizer
* Feature: Responsive toggle padding and font weight Customizer settings
* Feature: Column Header background, current and hover color settings in Customizer
* Feature: Global Item Image Layout default setting
* Feature: Add filter for out-of-the-box compatibility with Conditional Menus by Themify
* Feature: Ability to set custom class for custom content wrapper
* Feature: Ability to set post type in search form
* Enhancement: Add Submenu Bounds setting to Customizer
* Enhancement: Better combat certain residual styling from themes
* Enhancement: Improve jQuery 3 compatibility
* Enhancement: Improved Control Panel descriptions
* Enhancement: PHP 7.1 compatibility
* Update: Font Awesome 4.7
* Fix: Submenu indicator alignment setting (edge vs text) when padding is not explicitly set
* Fix: Adjust top level item padding for custom content items via customizer
* Fix: Localization namespace typo

——————————–

v3.2.5 June 1, 2016

* Feature: ubermenu_anchor_attributes filter allows for greater control over anchor tag attributes
* Feature: Allow shortcodes within responsive toggle content
* Feature: Text transform setting for Column Headers
* Enhancement: Allow use of Google Maps API Key
* Enhancement: Improved inverted submenus
* Enhancement: Detect and avoid invalid hashtag selectors
* Enhancement: Updated to Font Awesome 4.6.3 for compatibility
* Enhancement: Temporarily hide custom URL field for dynamic items
* Fix: When responsiveness is disabled in settings, properly size tabs below the breakpoint

——————————–

v3.2.4 March 10, 2016

* Feature: Automatic Updates now enabled by default
* Feature: Option to use single-column top level item layout at tablet widths
* Feature: Align submenu content left right or center within full width submenu
* Feature: New Customizer settings – Normal Item Font Weight, Text Transform, and Underline on Hover
* Feature: New Customizer setting – Top Level Item Border Radius
* Feature: Dynamic Term Descriptions setting to inherit term descriptions
* Enhancement: RTL style improvements
* Enhancement: Allow tab submenus to be disabled on mobile
* Enhancement: Use fallback script in Menus screen if another theme or plugin throws a JS error
* Enhancement: Link to Residual Styling Detection Tool in admin panel
* Enhancement: Improve Diagnostics item box positioning
* Fix: Responsive Toggle Tags JS issue if tag is not set to default anchor

——————————–

v3.2.3 February 10, 2016

* Feature: Added Residual Styling Detection/Manual Integration locator tool
* Feature: Added support for auto column settings within Menu Segments
* Enhancement: Improved Diagnostics Tool UI
* Enhancement: Better alignment when using auto-columns below submenu headers
* Enhancement: Force-filter menu segments to override theme filters when necessary
* Enhancement: Improved vertical menu responsive functionality
* Enhancement: Added link to annotated custom skin in custom-sample-skin.css
* Enhancement: Change “instance” to “Configuration” in Menu Item Settings for clarity
* Enhancement: Change update check to 24 hours
* Fix: Vertical submenu indicators for disabled links
* Fix: Add responsive toggled open class to toggle when opened
* Fix: Cron scheduling issue
* Security hardening

——————————–

v3.2.2.1 December 11, 2015

* Fix: For users with Custom Breakpoints, setting was blocking custom styles application

——————————–

v3.2.2 December 8, 2015

* Feature: Responsive Images (WordPress 4.4+)
* Feature: Submenu min height setting
* Feature: Collapse menu bar on ScrollTo setting
* Feature: Disable UberMenu on Mobile setting
* Feature: Disable Top Level Item Dividers setting
* Feature: Disable Custom Menus Panel Walker setting
* Feature: Disable Dynamic Posts Author Selection setting
* Enhancement: Tweak Control Panel styles for WordPress 4.4
* Enhancement: Allow parent term selector to pass through Column and Row items with Dynamic Posts
* Enhancement: Provide console warning if multiple item types are detected in Menus Panel (from theme custom walker)
* Enhancement: Prevent users from being able to create conflicting menu configuration IDs
* Enhancement: Automatically disable auto-columns feature if there are no child items
* Enhancement: Detect settings load failure and display suggestion notice
* Enhancement: Add new WordPress 4.4 nav_menu_item_args filter and UBERMENU_ALLOW_NAV_MENU_ITEM_ARGS_FILTER constant to enable it
* Enhancement: Remove sensor parameter from Google Maps, as it is no longer needed
* Enhancement: Force hide submenus on mobile when menu is collapsed
* Enhancement: Update Font Awesome to v4.5.0
* Fix: Adjust flight submenu clipping so that left-flying submenus can expand beyond 2 levels
* Fix: Submenu overlap when using vertical-aligned parent submenu position on vertical-oriented menu on mobile with flyout submenus
* Fix: _() to __() to avoid extra argument warning in admin-only notice of misconfiguration
* Fix: Add CSS style case to correct padding when using a mini item when submenu indicators are disabled


دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

افزونه وردپرس لایر اسلایدر | Layer Slider به نسخه 6.9.0 آپدیت شد...

افزونه وردپرس لایر اسلایدر | Layer Slider به نسخه 6.9.0 آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات افزونه  LayerSlider :   تغییرات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *