صفحه اصلی / آپدیت / افزونه Yoast Local SEO به نسخه 11.4 آپدیت شد… در سایت نوین وردپرس

افزونه Yoast Local SEO به نسخه 11.4 آپدیت شد… در سایت نوین وردپرس

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه  Yoast Local SEO :

 

لیست تغییرات و آپدیت های افزونه Yoast Local SEO

۷٫۹ (release: 2018-07-24):

 • Bugfixes
  • Fix invalid XML sitemap output by escaping URLs.
 • Enhancements
  • Changed UI for permalinks and labels on the general settings page to be more user friendly.
  • Better aligned labels for input fields on the general settings page to make it clearer what field they belong to.
 • Other
  • Improved code quality.
  • Improved code security.

۷٫۸ (release: 2018-07-10):

 • Bugfixes
  • Fixed a bug where if wpseo_json_ld_output was set to false, Local SEO still ouputted JSON-LD data.
  • Fixed a bug where wpseo_show_opening_hours_after was used as an action instead of as a filter.
  • Fixed a bug where Show URL was not an option in the Show Address widget.
  • Fixed a typo in the word ‘consider’.
  • Fixed a typo in assignment vs comparison operator.
 • Other
  • Updated YoastSEO.js to 1.35.1.
  • Improved code quality.
  • Improved code security.
  • Various i18n fixes.

۷٫۷ (release: 2018-06-26):

 • Enhancements
  • Move business types to own repository.
  • Make business types filterable with yoast-local-seo-business-types filter.
  • Make business types translatable.
 • Other
  • Updated Yoast SEO JS to 1.34.0.
  • Removed deprecated business types.
  • Improved code quality.

۷٫۶ (release: 2018-06-05):

 • Bugfixes
  • Changed faulty text for showing address on one line in shortcode.
  • Remove leading comma in address when business name is hidden.
  • Remove leading comma in address when business address is hidden.
 • Enhancements
  • Make output in .kml human readable and not encoded.
 • Other
  • Added link to Yoast KB about HTTPS when HTTPS is disabled.
  • Improved code quality.
  • Added Security Advisories package.

۷٫۵ (release: 2018-05-15):

 • Bugfixes
  • Fixed a bug that caused the ‘draggable’ option for the Store Locator not to work.
 • Enhancements
  • Add filter yoast-local-seo-search-label to edit Search Label for store locator.
 • Other
  • Extend WPSEO_Admin_Asset_Manager class to manage assets.
  • Update YoastSEO.js to 1.31.

۷٫۴ (release: 2018-05-01):

 • Bugfixes
  • Fixed a bug where closed days were not hidden when the option was selected in the widget or shortcode.
 • Enhancements
  • Added option to set a custom ‘closed’ label.

۷٫۳ (release: 2018-04-17):

 • Bugfixes
  • Fixed a bug where Select2 wasn’t working on location pages.
  • Fixed link to Locations CPT in shortcode dialog if no locations are present.
 • Other
  • Converted knowledge base link to shortlink.

۷٫۲ (release: 2018-04-03):

 • Bugfixes
  • Fixed JSON-LD output for opening hours.
 • Enhancements
  • Extended JSON-LD with @id parameter.
  • Automatically sets the Yoast SEO setting for company or person to company, in order to make full use of the JSON-LD output.

۷٫۱ (release: 2018-03-20):

 • Bugfixes
  • Fixed output of JSON+LD under widgets and shortcodes.
  • Fixed undefined variable for options in Locations Repository class
  • Cast location ID as an array to make it countable.
  • Images on the shortcode buttons weren’t showing due to a wrong path.
  • Fixed a bug where the Local SEO Shortcode buttons no longer appeared when adding a new post/page/cpt.
 • Enhancements
  • Added two filters to disable enhanced search and enhanced search results: yoast_local_seo_enhanced_search_enabledand yoast_local_seo_enhanced_search_result_enabled
 • Other
  • Moved enhanced search functions to own class.
  • Split the enhanced search posts_clauses function filter into posts_whereposts_join and posts_orderby.
  • Updated YoastSEO.js to 1.30

۷٫۰ (release: 2018-02-13):

 • Bugfixes
  • Fixed a bug where all scripts for the shortcode buttons were loaded on all the admin pages.
 • Enhancements
  • Optimised queries for getting locations in shortcode dialogs.
 • Other
  • Added deprecation notice to wpseo_local_get_address_format().
  • Moved from NPM to Yarn for dependency management.
  • Changed the output of JSON+LD. In a single location setup the output is only done in the on the front-page and also under every shortcode and widget. In a multi location setup, the output is done on every single location page and under every shortcode and widget.

۶٫۳٫۰ (release: 2018-02-13):

 • Bugfixes
  • Fixed a bug where you couldn’t upload an SVG as business image.
 • Enhancements
  • Added filter yoast_seo_local_cpt_with_front to enable or disable prependeding the locations permalink with the front base.
  • Replace schema.org markup with JSON-LD output.

۶٫۲ (release: 2018-01-23):

 • Bugfixes:
  • Fixed an error whereby widgets were not show on “current location” pages (only appeared when using multiple locations).
 • Enhancements:
  • Add a filter yoast_seo_local_change_map_location_url to alter the URL for a location in the maps info window.

۶٫۱٫۱ (release: 2018-01-16):

 • Bugfixes:
  • Fixed an error whereby widgets were not show on “current location” pages (only appeared when using multiple locations).

۶٫۱ (release: 2018-01-09):

 • Bugfixes:
  • Added a check if the wpseo_locations locations exists to prevent a notice from being thrown.
  • Check if a lat/long has a numeric value to prevent an error from being thrown.
  • Added 2nd line of business address to .kml file.
  • Changed business:contact_data:country to business:contact_data:country_name to resolve Open Graph error.

۶٫۰ (release: 2017-12-20):

 • Enhancement:
  • Allow a maximum number of results to be set for the Store LocatorMap and Address shortcodes.
 • Bugfixes:
  • Fixed a bug where, if multiple ID’s were passed to the Locations Repository, only 1 ID was returned.
  • Only show a link to a location in the map or store locator when the location CPT is set to public
  • Fixed a bug where location detection wasn’t working in Firefox.

 

۵٫۸ (release: 2017-11-15):

 • Enhancement:
  • The page will now automatically jump to the Store Locator form when a search is done.
  • Show opengraphs tags on every page when using the single location setup.
  • Added support for Beaver Builder front-end editing.
  • Updated this readme for 3.3.1 version to make it clear that we removed the Tools section from the admin panel.
 • Bugfixes:
  • Fixed a bug where only an array of ID’s could be passed to the Locations Repository. It can now also be a single ID.

۵٫۷ (release: 2017-10-24):

 • Bugfixes:
  • Fixed undefined index issue for ‘hide_closed’ option in WPSEO Opening Hours widget
  • Fixed issue that caused ‘show price range’ option to be unselectable in WPSEO Address widget
  • Added Price Range asfield to Opening Hours stand-alone output
  • Fixed a fatal error that occurred when Local SEO was deactivated and Yoast SEO (Free or premium) was not active.
 • Enhancement:
  • Added geotags for Single Location installs and singluar locations in Multi-location installs
  • Added a dashicon for Yoast Local SEO.

۵٫۶ (released: 2017-10-10):

 • Enhancement:
  • Make use of the new wpseo_manage_options capability. See https://github.com/Yoast/wordpress-seo/issues/7831 for more information.

۵٫۵ (released: 2017-09-26):

 • Bugfixes:
  • Fixed a notice when saving widgets.
  • Fixed location detection.

۵٫۴ (released: 2017-09-06):

 • Bugfixes:
  • Fixed a bug where the ability to show or hide opening hours when using multiple locations wasn’t available
  • Notifications in the Yoast Notification Center created by Yoast Local SEO are now removed upon deactivating the plugin
 • Enhancements:
  • Textual changes to benefit UX.

۵٫۳ (released: 2017-08-22):

 • Bugfixes:
  • Show country on correct position in map info popup
  • Check on business city in URL didn’t work correctly.
 • Enhancements:
  • Flush KML transient cache after saving Local SEO options.

۵٫۲

 • Bugfixes:
  • Show country in info-popup of map, when it’s set in the shortcode options.
 • Enhancements:
  • Updated Travis config in order to match Yoast SEO’s version.

۵٫۱

 • Bugfixes:
  • Company logo for a single location is now displaying correctly
  • The open/closed widget in some cases threw a wp_error which caused a fatal error and the page to stop rendering.
  • Enhancements:
  • Added automatic location detection which was already present in the Store Locator to route planner in the map.

۵٫۰

 • Bugfixes:
  • Fixed a bug that caused the content analysis to show a red bullet for a address shortcode with valid schema.org, even though it was there.
  • The company logo wasn’t outputted, even though a logo was set in Yoast SEO.
  • The URL in the Google Maps Info Window popup now is the correct one.
  • VAT, Tax and COC id were not shown, they are now.

۴٫۹

 • Bugfixes:
  • Fixed a big that caused other locations in the ‘copy from location’ select box to not show up.
  • Removed duplicate second phone number from Google Maps info window
  • Removed duplicate second e-mail address from Google Maps info window

۴٫۸

 • Bugfixes:
  • Fixed a bug that prevented a correct calculation of the route to a location
 • Enhancements:
  • Added phone number to .kml file for locations
  • Add a <meta> with the location business name to output when business name is hidden.

۴٫۷٫۱

 • Bugfixes:
  • Fixed an issues where some data, such as phone number, in the shortcodes wasn’t outputted because of wrong variable checks.

۴٫۷

 •  Enhancements:
  • A rewrite of the way locations are fetched. A new Locatons Repository class is added. This class returns an array of all the location data and can be called by using new WPSEO_Local_Locations_Repository();. With the methods get()you can fetch the locations. Get accepts a number of arguements. Check the code in /classes/class-locations-repository.php for more detailed information.
  • A business image is now scaled to medium size when displaying on the Local SEO settings page.

۴٫۶

 • Bugfixes:
  • Build in a check for touch devices, to avoid issues with map properties as draggable and gestureHandling.
  • Changed to in the opening hours HTML output to achieve a correct HTML spec. The datetime attribute was invalid.
 • Enhancements:
  • Make the route label in the store locator filterable by using wpseo_local_location_route_label.
  • Added the shortcode buttons for address, map, storelocator and opening hours to other editor windows such as terms and categories.

۴٫۵

 • Enhancements:
  • Added better content check when using the store locator. More info at: http://www.localseoguide.com/store-locator-sucks-dont-surprised-got-hammered-possum/
  • Added a content check for using city in h1/h2 elements on location pages.
  • Added a check to see whether Schema.org is used on location page.
  • Added a check for the use of focus keyword in h1/h2 elements on location pages.
  • Obfuscates email address to make harvesting by bots a bit harder.

۴٫۴

 • Bugfixes:
  • Fixed fatal error when (de)activating Yoast SEO: Local when Yoast SEO is not *yet) activated.
  • Fixed an issue with publish date of imported locations.
 • Enhancements:
  • Added second address to import/exort of locations.

۴٫۳

 • Bugfixes:
  • Moved textdomain call to make sure that if a user chooses a different backend language, everything is translated correctly.
 • Enhancements:
  • Added schema.org to infoWindow poup when showing a map
  • Removed redundant title attributes from buttons in admin
  • Added filters to admin labels so they can be altered to the users desire.
  • Add a notification to shortcodes when multiple locations are used and no locations are added yet.
  • Added gesture handling to Google Maps

۴٫۲٫۱

 • Bugfixes:
  • Fixes fatal error due to yoast_i18n class
  • Fixes notice in geo-sitemap

۴٫۲

 • Enhancements:
  • Added new WPSEOLocalTimezone_Api class.
  • Added a new function: yoast_seo_local_is_location_open. This function returns true of false whethere a location is currently open.
  • Introduced a new widget that allows you to show a message when a location is open or closed.
  • Added instructions about the usage of 2nd set of opening hours.
  • When only using a single location, you can now see a preview map with draggable marker on the Yoast Local SEO settings page.
  • Added a new option to upload a business image.
 • Bugfixes:
  • Replaced deprecated function WPSEO_Utils::register_cache_clear_option with WPSEO_Sitemaps_Cache::register_clear_on_option_update
  • Replaced deprecated function wpseo_xml_sitemaps_base_url with WPSEO_Sitemaps_Router::get_base_url
  • Added locationaddress2 to the Yoast SEO Local default values to prevent undefined index notices.
  • Fixed a bug where 2nd sets of opening hours were not shown immediately when the options was selected for single locations.
  • Fixed styling bug for 2nd set of opening hours in the admin area.
  • Remove opening hours from settings page when multiple locations are used.
  • Switching between 12 and 24 hour time notations now works again.
  • Business image was not shown correctly in schema.org markup in opening hours and address widgets and shortcodes

۴٫۱

 • Enhancements:
  • Added marker clustering as an option. If enabled markers within close proximity will be clustered. Marker clustering can be enabled or disabled by a specific setting in shortcodes (for map and store locator) and the map widget.
  • Added a new filter for using custom cluster images wpseo_local_marker_cluster_image_path.
  • To prevent a repeating world map (in most cases), the minimal zoom level for maps is now set at 1.
  • Added price range fields for schema.org markup.
 • Bugfixes:
  • Resolved issue where only published locations were shown in the map for logged in users.
  • Fixed a bug that prevented the Store Locator map to show up for non logged in users.
  • Added missing datetime property for opening hours.
  • Fixed wrong output from wpseo_local_show_address() when a logo was shown.

دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

افزونه وردپرس لایر اسلایدر | Layer Slider به نسخه 6.9.0 آپدیت شد...

افزونه وردپرس لایر اسلایدر | Layer Slider به نسخه 6.9.0 آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات افزونه  LayerSlider :   تغییرات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *