صفحه اصلی / آپدیت / قالب وردپرس چند منظوره انفولد | Enfold

قالب وردپرس چند منظوره انفولد | Enfold

CHANGE LOG

۲۰۱۹ May 10th – Version 4.5.7

 - added: option to switch to burger menu on different screen sizes in Fullwidth Submenu element
- added: option to use custom percent value for height in Color Section and GridRow elements 
- added: new filters to manage WPML language Urls 
- added: filter avf_single_event_upcoming_html
- added: Columns - add alt and text attribute to screenreader a tag
- added: filter avf_wc_product_order_dropdown_frontend - used on WooCommerce archive pages and ALB elements
- added: Hotspot image new option hover open - click to close
- added: language file for de_CH
- added: Filter avf_verification_password_field to change verification input field to password
- added: filter avf_post_nav_loop_args (better compatibility with standard WP function get_adjacent_post() )
- added: Filter ava_popup_elements_loaded
- added: Date query option to various ALB elements:
	- Blog Post
	- Post Slider
	- Magazine
	- Portfolio Grid
	- Masonry
	- Featured Image Slider
	- Accordeon Slider

- fixed: a bug with ALB shortcode on non ALB pages
- fixed: a bug with changed query parameters for upcoming events
- fixed: an empty string caused problem with translation plugin
- fixed: deprecated function get_woocommerce_term_meta
- fixed: Events Countdown Date Query changed
- fixed: custom CSS class were cleared when switching option "Show element options for developers"
- fixed: Events Count Down - Events Calendar changed internal post data structure
- fixed: Changed WC default sort order to DESC (if not set by option)
- fixed: Problem with content slider not showing
- fixed: Notice: Trying to get property of non-object in frameworkphpclass-grecaptcha.php
- fixed: Problem with Google Recaptcha and Enfold file merging and compression, exclude reCAPTCHA_API js from compression
- fixed: Problem with bbPress and ALB shortcodes in "Page As Footer" page
- fixed: problem with not translatable string "Share this entry"

- improved: automated color calculations
- improved: switching relative Urls to absolute Urls in compression of css files
- improved: activate reCAPTCHA only on pages with the contact form element
- improved: Google Maps widget and ALB element give feedback when API disabled with filter avf_load_google_map_api_prohibited

- updated: Swedish language files

۲۰۱۹ April 18th – Version 4.5.6

 - added: new wp_body_open hook/function that was added by WP 5.2
- added: file filter for asset merging script and to customize heading tags
- added: aria-label to social icon links
- added: small CSS font declaration improvements
- added: added option to select timezone when using the animated countdown element
- added: added options to animated numbers element to select thousand seperator and slow down animation
- fixed: an issue with older PHP versions
- fixed: several smaller spelling Errors
- fixed: custom Gutenberg Title Background Color is now displayed properly
- fixed: a JS error with the google recaptcha script
- fixed: missing events calender post nav
- fixed: an issue with edit button in admin bar on archive pages
- fixed: a bug with inline styles for some ALB elements
- fixed: an issue with PHP notices when using the font uploader
- fixed: an issue with the masonry pagination
- fixed: an issue with blog element pagination
- improved: compatibility with 3rd party SEO Plugins
- improved: handling of theme colors in case user adds a wrong color code
- improvements for Woocommerce 3.5.7: 
	- extended sorting options for shop page and ALB elements
	- added select box for ASC/DESC to 2 ALB elements
	- sorting by price works for variable products now (lowest - highest)
	- better integration in WC sorting logic
	- adjusted description where to find default settings for catalog sorting
	- Added pagination to ALB magazine element
	- Improved ALB product elements

۲۰۱۹ Mar 19th – Version 4.5.5

 - added: CSS for backend Gutenberg editor
- added: option under general styling to disable custom Gutenberg Editor Styles in Backend
- fixed: an issue with the Yoast Seo and shop page title
- fixed: an issue with widgets in single product pages
- fixed: an issue with pagination links in WordPress 5.1
- fixed: an issue with alternate menu not shown when Logo and Main Menu are displayed in the sidebar
- fixed: an issue with blurry slide content in Windows Chrome Browser
- fixed: WPML Flag Urls are escaped properly
- fixed: proper markup change for image
- fixed: several smaller google recaptcha issues
- fixed: issues with Rest API support
- fixed: an issue with shortcodes used outside of template builder pages
- fixed: a fatal error with PHP version 5.4
- fixed: an issue with tinyMce formatting
- fixed: an issue with the image hover effect not working with captions
- fixed: timing of a filter applied to backend styles
- fixed: performance filter for force inclusion of javascript and css assets when merging css or js files: "avf_force_include_asset" is now active
- improved: instagram error messages for easier debugging
- improved: file merging with relative urls should work better now
- improved: added a filter for newsbox widget image size
- improved: added admin bar filters for ADA compliance
- improved: added several filter for font managment and template builder data
- improved: added filter for metaboxes
- updated: Layerslider Plugin to the latest version

۲۰۱۸ Oct 15th – Version 4.5

This is a major release and a blog post will follow soon. Read more about it on our website within the next few days: Kriesi.at Blog – until we got the post ready here is the changelog قالب وردپرس چند منظوره انفولد | Enfold

- added: new demo: Enfold Agency
- added: new demo: Enfold Knowledgebase

- added: new element: Ajax Search Form
- added: new Element: Icon Grid Element with Flipbox or Tooltip
- added: option to chose an alternate main menu for mobile devices
- added: box shadow for columns
- added: compatibility with the Gutenberg WordPress Editor Plugin (once the editor is added to the WordPress core a more sophisticated solution will be applied)
- added: option to link special headings
- added: custom margins for color sections
- added: a new option to enable a separate sidebar for archive pages instead of using the 'blog sidebar'
- added: additional blog list layouts
- added: options to visually wrap an Animated Numbers element into a circle
- added: Table of contents widget, which allows to automatically collect the content of a page based on the headings used
- added: Various additional styling options for the advanced styling blocks.
- added: new options for the timeline element to display "steps" (like: step 1: register, step 2: confirm, step 3: etc)
- added: Text alignment option for left sidebar
- added: Highlight column by slightly increasing its 
- added: Additional accordion styles
- added: new sidebar styling
- added: option to display a data privacy checkbox to registration form
- added: filter that allows plugins to translate a footer template page
- added: new Product snippet element to display woocommerce price as template builder element
- added: RTL support for portfolio and masonry grids
- added: a re-coded version of the combowidget was re-introduced to the theme
- added: option to always load the mediaelement scripts, in case it is required for 3rd party plugins
- added: extra hover effects for masonry images: (grayscale/desaurationt/blur)

- improved: the theme updater now works with the latest Envato API version. Please not: you will need to generate a new token for updates
- improved: added support for smoothscroll for clickable columns and cells
- improved: contact form auto responder email can now be set and various filter names have been updated
- improved: backend element preview
- improved: added the option to enable/disable animations for the following elements: Masonry Entries, Masonry Gallery, Gallery, Icon List, Timeline, Icon
- improved: added support for WP Embed for ALB pages
- improved: classes to prev page/ next page pagination and a filter for output
- improved: added a filter to allow 3rd party scripts to force load media element in frontend
- improved: added support for custom post type select for magazine element
- improved: the theme updater script
- improved: Allow tabs to be selected using keyboard navigation only
- improved: Events Calendar Styling rules
- improved: Google maps values can be filtered programmatically now
- improved: Social media buttons all link to https now
- improved: added a filter to programmatically change the google maps overlay image
- improved: added rel='nofollow' to search link to avoid duplicate content in search engines
- improved: lightbox behaviour for WooCommerce Galleries

- fixed: an issue with layerslider fullwidth/responsive mode
- fixed: an issue with multiple image uploads in shortcode popup
- fixed: an issue with product review display
- fixed: an issue with disabled elements and the data privacy modal window
- fixed: an issue with RTL comment field display
- fixed: some small spelling errors and typos
- fixed: an issue with sticky transparent headers on tablet sized screens
- fixed: a PHP warning caused by the instagram caching widget
- fixed: an issue with the Masonry Gallery Lightbox title
- fixed: changed schema.org address to https:
- fixed: issue with cookie consent message not accepting modified font size
- fixed: a problem with multiple tab sections on one page
- fixed: phone number on tablet screen size 
- fixed: a fallback image issue for slideshows
- fixed: WPML bug not showing translated images
- fixed: a WooCommerce shop page ordering conflict
- fixed: Layerslider Text alignment when using RTL language
- fixed: a protfolio grid column issue
- fixed: an issue with the media gallery and IE11
- fixed: empty inline background-image property for sections
- fixed: img HTML tags syntax error for height and width
- fixed: an empty translation string causing a PoEdit Error
- fixed: an issue with circle images that are set to increase their size on hover
- fixed: an issue with codeblock overwriting in ALB
- fixed: an issue with horizontal gallery lightboxes if multiple galleries are active
- fixed: undefined PHP notice for video element
- fixed: added a check if the inital open tab value is valid
- fixed: an issue with the overlay burger menu when the layout: "logo center/menu below" was selected
- fixed: added missing link target to timeline element
- fixed: a problem with codeblock in postcontent element
- fixed: an issue with postboxes causing a javascript error on post saving
- fixed: an issue with custom footers not being displayed fullwidth
- fixed: an issue with portfolio javascript breaking on complex ALB pages

- updated: several language files (german, spanish, hebrew)

۲۰۱۸ May 22th – Version 4.4

This is our big GDPR release. Read more here on our blog

- added: new demo: Enfold Law
- added: cookie consent bar got an improved way of adding unlimited buttons
- added: cookie consent bar got an option to display a modal window with detailed information and the possibility to deactivate some cookies and features
- added: custom font uploader - you can now upload and use any font you like
- added: the facebook page widget got a "data protection" mode were it does not load the facebook javascript without user interaction
- added: the instagram widget got a "data protection" mode were it does store all images on your own server
- added: google maps got a "data protection" mode that allows to load the maps API only when the user clicks on a google map fallback image
- added: shortcode that can be used in your data protection policy that allows the visitor to disable google analytics tracking
- added: shortcode that can be used in your data protection policy that allows the visitor to disable google web fonts
- added: shortcode that can be used in your data protection policy that allows the visitor to disable youtube and vimeo video embeds
- added: shortcode that can be used in your data protection policy that allows the visitor to disable google map embeds
- added: option to add a checkbox to all comment forms that asks for approval of your privacy policy before sending the form
- added: option to add a checkbox to all contact forms that asks for approval of your privacy policy before sending the form
- added: option to add a checkbox to all newsletter forms that asks for approval of your privacy policy before sending the form
- added: option to add a checkbox to your login form that asks for approval of your privacy policy before logging in
- improved: cookie management for portfolio breadcrumb navigation is deactivated if breadcrumbs are deactivated
- fixed: an issue with safari admin menu 
- fixed: an issue with the linkpicker not displaying all posts to select

۲۰۱۸ April 24th – Version 4.3

This is a big performance and feature release. Read more here on our blog

- added: new theme demo: elegant portfolio
- added: performance tab in theme options that allows you to improve your website performance by using file compression/removal
- added: button row element that allows to display multiple buttons beside each other
- added: new "typewriter" animation for rotating header element
- added: you can now set links for columns and cells
- added: you can now set a page as footer. This allows completely different footer designs
- added: option to close the notification template builder element and set a cookie to not display it again
- added: option to use background gradients for cells, columns and sections
- added: option to display a cookie use notification
- added: option to display button label as tooltip (that way you can use icon only buttons with hover effect)
- added: option to set a custom 404 page layout
- added: copyright option for image element
- added: plugin check for image optimization and caching plugins
- added: plugin recommendation for image optimization and caching plugins
- added: advanced styling option to style the active main menu item
- added: new google fonts
- added: margin spacing options for header element and header rotation element
- added: special heading font size now allows you to select a font size that adapts to your browser window size 
- added: heading rotator font size now allows you to select a font size that adapts to your browser window size 
- improved: several CSS and JS files will now only load if they are required, based on the theme option settings
- improved: demo import script
- improved: cleaned up default 404 page
- improved: display of the log/partner element. images will now fill the whole space available to them
- fixed: buttons in main menu now always got the same height
- fixed: usage of the old jQuery Migrate Library no longer necessary due to JS improvements
- fixed: backwards comp. with PHP < 5.5 in header.php
- fixed: slideshow fallback link handling for easy slider
- fixed: an issue with the size of self hosted videos
- fixed: loading of instagram images works properly again
- fixed: backwards compatibility issues wit RTL styling
- fixed: ALB color section: Small Arrow in Bottom Border Styling shows up twice
- fixed: ALB Product Purchase Button and WooCommerce > 3.0 lead to endless loop
- fixed: Small issue in not creating attributes in breadcrumb for first element
- fixed: an issue with event calender tickets
- fixed: an display issue with the shop main page and the breadcrumb navigation
- fixed: an issue with image overlay display
- fixed: WooCommerce Checkout will no longer show the inline Terms of Service Page if a pagebuilder page was selected as TOS page (this previously broke the Checkout page layout)
- updated: layerslider plugin
- removed: deprecated "avia combo" widget

۲۰۱۷ October 23th – Version 4.2

This is a major release with new demos and features. A blog post will soon follow on our blog

- added: 5 new demos for creatives
- band demo
- dj demo
- freelancer demo
- visual artist demo
- gaming demo

- added: new template builder element: audio playlist
- added: new google fonts
- added: option to select color for section scroll down arrow
- added: new styling and color options for the toggle shortcode
- added: new wordpress filter to modify or remove main menu

- improved: better handling/loading times of deactivated lightbox script 
- improved: default mediaelement audio player styling is now more modern, cleaner and requires much less css
- improved: several css files were trimed and others removed (1000 lines of css removed)
- improved: performance of blog element and reduced database queries
- improved: advanced options for link overlay display
- improved: testimonials shortcode delimiter logic
- improved: Plugin WP SEO integration with builder inserted images has been improved
- improved: Horizontal gallery now shows navigation arrows on mobile devices
- improved: Horizontal gallery allows to enter element ID now
- improved: handling of special characters like line breaks in shortcodes
- improved: tab section height handling when inner elements change their height
- improved: scroll down arrow alignment
- improved: several RTL css styles
- improved: breadcrumb navigation in ssl environments
- improved: removed an old filter from woocommerce
- improved: google maps API key handling within the theme and the theme framework
- improved: inclusion of layerslider plugin, so it does no longer show the update notice all the time

- fixed: an issue with the toggle shortcode not animating when showing its content
- fixed: issue with section overlays when a down arrow is used
- fixed: an issue with tabsection names that did not contain any non special chars
- fixed: an issue with the hamburger menu when empty links with subitems were used.
- fixed: Horizontal gallery now works with custom links
- fixed: Horizontal gallery now works with titles and captions in the lightbox
- fixed: Horizontal gallery now no longer breaks if the number of the initial image is larger than the gallery image count
- fixed: an issue with duplicate ids after a grid row element
- fixed: a bug with tab section alignment on RTL setups
- fixed: an issue with the Woocommerce checkout options on smaller screens
- fixed: an issue with hotspot descriptions
- fixed: an issue with demo import causing php notices
- fixed: a few smaller issues with the new mobile menu
- fixed: an issue with the post delimiter on custom made blog entries
- fixed: an issue with the secondary menu items not visible if the main menu is displayed as burger icon
- fixed: an issue with the shortcode wand and image with hotspot shortcode when not used as a template builder element
- fixed: an issue with product search in woocommerce
- fixed: an issue with mobile submenu cloning when the main menu is set to display in a sidebar
- fixed: an issue with copy/pasted shortcodes
- fixed: an issue with Zen Menu and Themify_Conditional_Menus
- fixed: an issue with importing demo data in php 7
- fixed: an issue with WPML and double language flags in the new mobile menu
- fixed: an issue with diagonal bordered sections and scroll down arrows
- fixed: an issue with burger menu social items on tablet screens
- fixed: an display issue with icon elements following a delimiter
- fixed: a bug with the caption shortcode within the textblock eelment

- updated: layerslider plugin
- updated: several translation files

۲۰۱۸ June 4th – Version 4.4.1

 - added: filter in template builder file to allow caching of output
- added: filter for the error message when user wants to comment but did not check the privacy policy checkbox
- added: a product meta Template builder element that allows you to display info such as categories, tags and sku
- added: option to stop audio player after last song in list instead of endless looping the player
- added: an extra filter called "avf_output_google_webfonts_script" that allows to programmatically deactivate google fonts
- fixed: an issue with the contentslider breaking the layout when the blog was disabled
- fixed: an issue with the german translation file, using fuzzy strings and displaying Mailchimp API Notificaftions instead of Google map notifications
- fixed: an issue that prevented logged in users from saving comments
- fixed: an issue with background videos not playing if conditional loading of elements is enabled
- fixed: an issue with backend page options not clickable due to a div overlay
- fixed: a php error notice when updating WooCommerce
- fixed: a php error notice with upsells and related products in WooCommerce
- fixed: facebook widget displayed incorrectly when updating from earlier theme versions
- fixed: an issue with WPML and custom 404 pages
- fixed: an issue were the advanced layout builder covers the scrollbar in fullscreen mode
- fixed: an issue with disappearing testimonial images
- fixed: an issue with duplicate burger menus
- fixed: an issue with the Google Maps check, returning a positive validation check on empty input
- fixed: an issue with post navigation when footer page was selected
- fixed: an issue with the instagram widget when set to caching images
- improved: linked youtube videos now recognise appended parameters like autoplay and video starting point
- improved: added the html attribute muted to silent html5 background videos, which allows for more consistent autoplay with adblock
- improved: Description of google analytics admin description
- improved: visual appearance of the new on/off privacy shortcode toggles
- improved: uploaded fonts are not displayed at the end of the font list, instead of beginning
- improved: HTML structure of blog post header when using elegant or modern blog
- improved: made 2 new functions compatible with php version 5.3.29
- improved: backend google analytics description
- improved: extended email check for forms
- updated: language files de_DE

۲۰۱۸ May 22nd – Version 4.4

This update was specifically launched before the GDPR implementation. To know what exactly we did please check our blog about GDPR.

 - added: new demo: Enfold Law
- added: cookie consent bar got an improved way of adding unlimited buttons
- added: cookie consent bar got an option to display a modal window with detailed information and the possibility to deactivate some cookies and features
- added: custom font uploader - you can now upload and use any font you like
- added: the facebook page widget got a "data protection" mode were it does not load the facebook javascript without user interaction
- added: the instagram widget got a "data protection" mode were it does store all images on your own server
- added: google maps got a "data protection" mode that allows to load the maps API only when the user clicks on a google map fallback image
- added: shortcode that can be used in your data protection policy that allows the visitor to disable google analytics tracking
- added: shortcode that can be used in your data protection policy that allows the visitor to disable google web fonts
- added: shortcode that can be used in your data protection policy that allows the visitor to disable youtube and vimeo video embeds
- added: shortcode that can be used in your data protection policy that allows the visitor to disable google map embeds
- added: option to add a checkbox to all comment forms that asks for approval of your privacy policy before sending the form
- added: option to add a checkbox to all contact forms that asks for approval of your privacy policy before sending the form
- added: option to add a checkbox to all newsletter forms that asks for approval of your privacy policy before sending the form
- added: option to add a checkbox to your login form that asks for approval of your privacy policy before logging in
- improved: cookie management for portfolio breadcrumb navigation is deactivated if breadcrumbs are deactivated
- fixed: an issue with safari admin menu 
- fixed: an issue with the linkpicker not displaying all posts to select

۲۰۱۸ May 14th – Version 4.3.2

 - added: a new action hook in header.php for 3rd party scripts
- fixed: an issue with the medial demo import
- fixed: duplicate breadcrumb trails
- fixed: rewriting of image urls in compressed css files
- fixed: audio player opened audio file in new tab when page transition was enabled
- fixed: url in slideshow.css background
- fixed: button row hover not working properly
- fixed: an issue with the audio player throwing a php notice when disabled
- fixed: added missing custom css class for timeline element
- fixed: an issue with asset compression crashing
- fixed: self hosted videos now properly use the autoplay setting
- fixed: an issue with the woocommerce lightbox on single product pages when no product gallery is used
- fixed: an issue with repeating background images when they should not repeat
- fixed: an issue with compressed files not saving properly on "localhost"
- improved: default layerslider shortcode is also detected when loading a page
- updated: some language files

۲۰۱۸ May 2nd – Version 4.3.1

 - added: new custom 404 page to the latest demo
- added: output filter for template builder elements
- added: Logoslider/Grid option to not stretch images (basically allows to work like in pre-enfold 4.3 versions)
- fixed: several smaller spelling and translation errors
- fixed: an issue with the footer page not accessible when the setting was disabled
- fixed: small gaps between columns with link applied to them
- fixed: video element not loading the necessary javascript files
- fixed: Fix maintenance mode not working with Yoast
- fixed: missing custom class for button row element
- fixed: an issue with the product review snippet
- fixed: a Timeline Mobile Carousel Issue
- fixed: image copyright showing in backend
- improved: caching plugin detection in backend
- improved: maintenance, 404 and footer page are now better labeled in the page edit screen

۲۰۱۸ April 24th – Version 4.3

This is a big performance and feature release. Read more here on our blog

 - added: new theme demo: elegant portfolio
- added: performance tab in theme options that allows you to improve your website performance by using file compression/removal
- added: button row element that allows to display multiple buttons beside each other
- added: new "typewriter" animation for rotating header element
- added: you can now set links for columns and cells
- added: you can now set a page as footer. This allows completely different footer designs
- added: option to close the notification template builder element and set a cookie to not display it again
- added: option to use background gradients for cells, columns and sections
- added: option to display a cookie use notification
- added: option to display button label as tooltip (that way you can use icon only buttons with hover effect)
- added: option to set a custom 404 page layout
- added: copyright option for image element
- added: plugin check for image optimization and caching plugins
- added: plugin recommendation for image optimization and caching plugins
- added: advanced styling option to style the active main menu item
- added: new google fonts
- added: margin spacing options for header element and header rotation element
- added: special heading font size now allows you to select a font size that adapts to your browser window size 
- added: heading rotator font size now allows you to select a font size that adapts to your browser window size 
- improved: several CSS and JS files will now only load if they are required, based on the theme option settings
- improved: demo import script
- improved: cleaned up default 404 page
- improved: display of the log/partner element. images will now fill the whole space available to them
- fixed: buttons in main menu now always got the same height
- fixed: usage of the old jQuery Migrate Library no longer necessary due to JS improvements
- fixed: backwards comp. with PHP < 5.5 in header.php
- fixed: slideshow fallback link handling for easy slider
- fixed: an issue with the size of self hosted videos
- fixed: loading of instagram images works properly again
- fixed: backwards compatibility issues wit RTL styling
- fixed: ALB color section: Small Arrow in Bottom Border Styling shows up twice
- fixed: ALB Product Purchase Button and WooCommerce > 3.0 lead to endless loop
- fixed: Small issue in not creating attributes in breadcrumb for first element
- fixed: an issue with event calender tickets
- fixed: an display issue with the shop main page and the breadcrumb navigation
- fixed: an issue with image overlay display
- fixed: WooCommerce Checkout will no longer show the inline Terms of Service Page if a pagebuilder page was selected as TOS page (this previously broke the Checkout page layout)
- updated: layerslider plugin
- removed: deprecated "avia combo" widget

۲۰۱۸ February 21th – Version 4.2.4

- style.css - new version number
- fixed: base colors when activating the theme and not saving any options
- fixed: outdated spelling
- fixed: issue with WordPress SEO php notice
- fixed: issue with custom css classes not added to masonry
- fixed: issue with 3rd party custom post types saving and ALB
- fixed: issue with magic wand shortcodes and modal subwindow not loading
- fixed: issue with tab sections titles and non latin characters breaking anchor links
- fixed: issue with missing array declaration in theme updates error object (PHP7.0 related)
- fixed: issue in class avia_masonry with load more button (PHP7.0 related)
- fixed: a translation issue in the german translation file
- fixed: broken links in the Enfold 2017 Demo
- fixed: an issue with page transitions and the gallery shortcode
- fixed: an issue with backend feature images selecion when in posts/portfolio overview
- fixed: an issue with events calendar pro recurring events and the masonry
- fixed: an issue WooCommerce 3.3 and ALB productgrid/productslider element (function wc_reset_loop)
- improved: asset inclusion like css and js files, in preparation for file compression
- improved: allow to hide ALB shortcode parser meta box (backend) with screen options checkbox
- updated: Magnific Popup Lightbox

۲۰۱۸ February 7th – Version 4.2.3

- style.css - new version number
- added: option to define fallback links for video slides on mobile and tablet devices
- fixed: an ALB shortcode problem with closing tags
- fixed: an array check to avoid a possible php notice
- fixed: Audio player display in WordPress 4.9
- fixed: several spelling errors
- fixed: a problem with Video content not playing in Safari
- fixed: a problem with tab section resizing
- fixed: an issue with the Shopping Cart icon and caching plugins
- improved: RTL handling in Advanced Layout Builder
- improved: support for german special chars in contact form
- improved: slightly improved the drag and drop handling of the ALB 
- improved: add security ABSPATH check to several files
- improved: small modifications to gravity form config file
- improved: codeblock element allows to display code snippets now

- updated: Language files de_DE, tr_TR, it_IT
- updated: Layerslider Plugin to latest version

۲۰۱۸ January 24th – Version 4.2.2

- style.css - new version number
- added: user defined menu classes for customisation are now also used in the burger menu
- added: filter "avf_register_custom_backend_styles" to include custom php files in backend to allow for style modifications
- fixed: any issue with videos in WordPress 4.9
- fixed: a bug with tab section height change
- fixed: a spelling error in the Layerslider Options
- fixed: woocommerce shopping cart position when header custom height is chosen
- fixed: a compatibility issue with the google maps widget
- fixed: instagram overlay css fix
- improved: information displayed on WooCommerce product elements
- improved: make widget titles translatable by WPML
- improved: add deprecate notice for function avia_set_title_tag() which is no longer in use
- improved: internal handling of Gridrow and Cell Element
- improved: schema.org image element markup
- updated: several language files

۲۰۱۸ January 18th – Version 4.2.1


- style.css - new version number
- added: option to manually disable the layerslider
- fixed: an issue with shortcode generation, resulting in unclosed html structures
- fixed: security issue that would allow an attacker to export your enfold settings
- fixed: security issue that allowed an attacker to rewrite the portfolio permalink structure
- fixed: an issue with instagram feed not loading images
- fixed: an issue with main menu in iOS Safari
- updated: layerslider plugin

۲۰۱۷ October 23th – Version 4.2

- added: 5 new demos for creatives
- band demo
- dj demo
- freelancer demo
- visual artist demo
- gaming demo

- added: new template builder element: audio playlist
- added: new google fonts
- added: option to select color for section scroll down arrow
- added: new styling and color options for the toggle shortcode
- added: new wordpress filter to modify or remove main menu

- improved: better handling/loading times of deactivated lightbox script 
- improved: default mediaelement audio player styling is now more modern, cleaner and requires much less css
- improved: several css files were trimed and others removed (1000 lines of css removed)
- improved: performance of blog element and reduced database queries
- improved: advanced options for link overlay display
- improved: testimonials shortcode delimiter logic
- improved: Plugin WP SEO integration with builder inserted images has been improved
- improved: Horizontal gallery now shows navigation arrows on mobile devices
- improved: Horizontal gallery allows to enter element ID now
- improved: handling of special characters like line breaks in shortcodes
- improved: tab section height handling when inner elements change their height
- improved: scroll down arrow alignment
- improved: several RTL css styles
- improved: breadcrumb navigation in ssl environments
- improved: removed an old filter from woocommerce
- improved: google maps API key handling within the theme and the theme framework
- improved: inclusion of layerslider plugin, so it does no longer show the update notice all the time

- fixed: an issue with the toggle shortcode not animating when showing its content
- fixed: issue with section overlays when a down arrow is used
- fixed: an issue with tabsection names that did not contain any non special chars
- fixed: an issue with the hamburger menu when empty links with subitems were used.
- fixed: Horizontal gallery now works with custom links
- fixed: Horizontal gallery now works with titles and captions in the lightbox
- fixed: Horizontal gallery now no longer breaks if the number of the initial image is larger than the gallery image count
- fixed: an issue with duplicate ids after a grid row element
- fixed: a bug with tab section alignment on RTL setups
- fixed: an issue with the Woocommerce checkout options on smaller screens
- fixed: an issue with hotspot descriptions
- fixed: an issue with demo import causing php notices
- fixed: a few smaller issues with the new mobile menu
- fixed: an issue with the post delimiter on custom made blog entries
- fixed: an issue with the secondary menu items not visible if the main menu is displayed as burger icon
- fixed: an issue with the shortcode wand and image with hotspot shortcode when not used as a template builder element
- fixed: an issue with product search in woocommerce
- fixed: an issue with mobile submenu cloning when the main menu is set to display in a sidebar
- fixed: an issue with copy/pasted shortcodes
- fixed: an issue with Zen Menu and Themify_Conditional_Menus
- fixed: an issue with importing demo data in php 7
- fixed: an issue with WPML and double language flags in the new mobile menu
- fixed: an issue with diagonal bordered sections and scroll down arrows
- fixed: an issue with burger menu social items on tablet screens
- fixed: an display issue with icon elements following a delimiter
- fixed: a bug with the caption shortcode within the textblock eelment

- updated: layerslider plugin
- updated: several translation files

۲۰۱۷ July 17th – Version 4.1.2

- style.css - new version number
- added: sorting options for products in template builder elements
- fixed: an issue with the layerslider 2017 demo import
- fixed: an RTL issue with new mobile menu
- fixed: a few spelling errors
- fixed: an issue with html content when viewing a data table in mobile view

۲۰۱۷ July 13th – Version 4.1.1

- style.css - new version number
- fixed: an alignment issue with menus displayed in the center below the logo
- fixed: an issue with table html content on mobile view
- fixed: a padding issue with the mobile burger menu item with some settings
- improved: woocommerce product out of stock handling for masonry and slideshows

۲۰۱۷ July 11th – Version 4.1

- added: new photography theme demos: minimal photography and dark photography

- added: new template builder element: horizontal gallery
- added: new modern mobile menu with more options (old mobile menu item was removed)
- added: new theme options tab for the main menu
- added: several new options to edit and style the main menu on mobile devices
- added: most elements received a "screen options" tab. 
- added: visibility settings based on the screen options for all template builder elements
- added: font size settings to the screen options tab for text based elements (eg headings)
- added: column count settings based on the screen options for complex column based elements (eg masonry)
- added: advanced styling options for the mobile menu to create unique fly-out and overlay menus
- added: new theme options tab for the layout builder
- added: option to disable the live preview in backend
- added: option to enable custom css classes for template builder elements
- added: option to disable the post navigation between single posts
- added: google maps options to display Satellite, Hybrid or Terrain maps
- added: team element option to change image size
- added: Woocommerce can now add structured data to template builder elements
- added: tab sections can be pre-opened by url now 
- added: google maps key check is now done when entering the key for easier checking if the key is valid
- added: new orientation for masonry image elements when set to "perfect grid" - you can now display images as squares, as well as landscape or portrait images of various sizes

- fixed: an issue with broken columns in tab section in backend
- fixed: breadcrumb function with custom shops
- fixed: an issue with tab sections on firefox when more than one word was used for the tab title
- fixed: several frontend issues with equal height tabs and columns within tabs
- fixed: RTL related issues
- fixed: an issue with shortcodes when they where copied from one page to another without using the default content field
- fixed: several minor query issues with the latest version of Woocommerce
- fixed: an issue with special chars in heading elements
- fixed: woocommerce cart dropdown on the checkout page was not updated properly
- fixed: several minor spelling errors in the template builder
- fixed: portfolio custom links now work better with various slideshows
- fixed: a woocommerce issue with out of stock items
- fixed: an issue with google maps click events and firefox
- fixed: an issue with initial active item on tab sections
- fixed: a problem with product layout settings
- fixed: an issue with linked images inside the layerslider slideshow
- fixed: a bug with portfolio ajax slideshows not autorotating or stoping after one cycle
- fixed: a minor character encoding problem in the template builder
- fixed: a display issue with comment forms when displayed after certain elements
- fixed: a few minor issues with php 7.1
- fixed: a menu display bug in ios 10+ when the items are animated
- fixed: a z-index issue with section overlays
- fixed: a problem with disabled backend options not beeing rendered properly after enabling them
- fixed: a flickering issue caused by css with the main menu on webkit engines (chrome, safari, opera)
- fixed: a validation issue with the mailchimp API key
- fixed: an issue with the live preview not updating properly after an option change
- fixed: a blog gallery bug when no sidebar blog was used in conjunction with the sidebar main menu
- fixed: menu overlay sub level menu items font size and line height are now set properly
- fixed: an issue with custom menu color settings and transparent menus

- improved: search functionality can now be used on mobile phones
- improved: cleanup of several CSS classes
- improved: removal of several JS functions that were no longer needed and improvement of existing functions like menu and smoothscroll

- updated: layerslider to the latest version
- updated: several language translation files

۲۰۱۷ May 16th – Version 4.0.7

	- style.css - new version number
	- fixed: an issue that crashed servers with very old php versions after updating

۲۰۱۷ May 16th – Version 4.0.6

- added: support for WooCommerce 3.0 product gallery
- added: functionality for tab_section.php (dynamic content height for tabs)
- added: Theme color "highlight" as default hover option for the fullwidth button
- added: filter for custom contact form autoresponder
- added: option field for qual/variable height tab sections
- added: filter 'avf_postslider_show_catergories'
- updated: layerslider. updated to the latest version
- improved: Small SEO improvements for header/logo
- improved: the style-generating script with new fallbacks if the dynamic style css file could not be created
- improved: class-framework-widgets.php - avia_newsbox make option translateable
- fixed: contact form datepicker problem with empty label
- fixed: allow ',' in select option of contact form
- fixed: WC 3.0 deprecated notices and CSS
- fixed: shortcode "Product Purchase Button": variable product does not show any price when all have same price 
- fixed: "Equal Height Columns" breaks when columns are not 100% width (e.g. 1/3 1/3)
- fixed: "Equal Height Columns" breaks when columns are not 100% width (e.g. 1/3 1/3)
- fixed: An issue with the template builder modal window when tinyMCE editor was disabled
- removed: Pan controll option from google maps element, since it was removed from the google API
- fixed: a conflict with mailchimp embed classes
- fixed: Masonry Gallery not showing with lightbox deactivated
- fixed: WP core bugfix on single custom post type page - paging not working

۲۰۱۷ April 2nd – Version 4.0.5

  - style.css - new version number
  - folder config-layerslider: updated to the latest version
  - folder config-woocommerce: updated compatibility with upcoming WooCommerce 3.0.0
  - folder lang: updated some language files
  - folder config-templatebuilder: fixed an issue with php 7

۲۰۱۷ March 28th – Version 4.0.4

  - style.css - new version number
  - folder config-layerslider: updated to the latest version

۲۰۱۷ March 20th – Version 4.0.3

- style.css - new version number
- improved: masonry sorting algorithm
- fixed: an issue that caused section HTML code to be nested wrong, which in turn causes display 
- fixed: an issue with the upcoming events countdown when the event already started
- fixed: an issue with section overlays causing invalid html markup and therefore creating visual issues
- fixed: an issue with the fullscreen slider when set to fixed bg
- fixed: an issue with blog navigation when the blog element was used on a portfolio page
- fixed: an issue with multiple sticky submenus not being sticky
- improved: handling of multiple first level menu items in submenu navigation
- updated: a few language files
- updated: rtl css file

۲۰۱۷ February 27th – Version 4.0.1 + 4.0.2

- style.css - new version number
- includes/admin/helper-compat-update.php - fixed an issue with older php versions that prevented admin access

۲۰۱۷ February 27th – Version 4.0

	- new demo content:
		- Enfold 2017	
	
	- style.css - new version number
	- folder css:
		
	- folder framework:
		- added: new header (transparent with border)
		- fixed: an issue with the color picker throwing a css error
		- fixed: a visual issue with the admin datepicker element
		- updated: deprecated jquery methods that caused console warnings


	- folder config-templatebuilder:
		- added: full width tab section element
		- added: full height grid column
		- added: editor element live preview
		- added: section and grid row id is visible in the builder canvas for easier distinction
		- added: section and grid row content can be toggled to be invisible in backend for better overview
		- added: section, column and cells display background images in the canvas
		- added: section, column and cells display custom background colors as a small dot beside the name
		- added: a new style for the iconbox icon
		- added: a new style for progress bars
		- added: a new style for testimonial grids
		- added: new global blog style "modern business"
		- added: google map 2 finger gestures implemented
		
		- fixed: issue with multiline rotator
		- fixed: display issue with "clone last element button" in tabs
		- fixed: display issue with social icons element
		- fixed: an issue with the magic wand shortcode button in tinymce
		- fixed: an issue with the fullheight grid not displaying properly
		- fixed: a php comment that caused wordfence to think it found a security issue
		- fixed: an issue with saving templates in the builder not working
		- fixed: a bug with ajax portfolio display when the portfolio content was not wide enough
		- fixed: a display bug with portfolio and masonry grids in conjunction with the "elegant" blog styling
		- fixed: display of title custom color for iconlist if a link is set for the title
		- fixed: an issue with double background color declaration on sections
		- fixed: an issue with masonry background color, being visible behind the image
		- fixed: a display issue with diagonal borders and background image color overlays
		- fixed: an issue with pricing tables and currency colors on dark background
		- fixed: several small display issue with the elegant blog layout
		- fixed: an issue with the countdown timer not counting properly if no seconds are shown
		- fixed: a display issue with the headline rotator when set to multiline
		- fixed: a few styling issues with the pricing table
		- fixed: issue with lightbox not closing properly on mobile devices
		- fixed: an issue with template builder elements id sanitisation being too thorough
		- fixed: a few minor php 7 and 7.1 related warnings
		- fixed: some h3 markup is no longer rendered if the title field for the element is left empty
		- fixed: an issue with invalid nested markup when a section color overlay was used
		- fixed: an issue with the table shortcode not displaying zeros in the backend
		- fixed: line breaks in masonry description working again
		- fixed: an issue with anchor scrolling on mobile devices when left sidebar main menu was active
		- fixed: an issue with anchor scrolling when the menu was set to disaply above the logo
		- fixed: an issue with submenu elements and fixed frame settings
		- fixed: an issue with submenus not working properly on phones
		- fixed: an issue with image markup validation
		
		- improved: animation handling when a lot of animations are fired on page load, due to the user having scrolled down
		- improved: iconbox display on tablets
		- improved: image lightbox preloader styled to fit the theme
		- improved: masonry "load next" preloader styled to fit the theme
		- improved: some css font size declarations
		- improved: styling of portfolio element
		- improved: content tab font size adapts to the general font size now
		- improved: header bar title markup no longer rendered when title is empty

		
	- folder config-woocommerce:
		- fixed: woocommerce ajax add to cart button not working properly
		
		
	- folder config-layerslider:
		updated to the latest version

۲۰۱۷ February 1st – Version 3.8.5

- removed a php comment that caused Wordfence to trigger a false positive alert

۲۰۱۶ December 14th – Version 3.8.4

- fixed an issue with the layout editor not working, due to a fatal error on php 7.1 servers

۲۰۱۶ December 13th – Version 3.8.3

- fixed an issue caused by the improved security were template snippets were not loading properly

۲۰۱۶ December 12th – Version 3.8.2

This is mostly a compatibility and bugfix release that ensures that the theme works fine with:
- WordPress version 4.7
- The latest version of the google Maps API
- improves security for several ajax functions and also for the font uploader
- also adds small Bugfixes

- added: option for grid cells to set height to 100%, 75%. 50% and 25% instead of the previous px based values only
- added: option for the fullwidth slider to set a minimum height for smaller devices
- added: new google fonts
- fixed: an issue with read more button of elegant blog entries
- fixed: an issue with woocommerce product thumbnail alignment
- fixed: an issue with masonry excerpts containing HTML tags
- fixed: an issue of using the correct language style in german (informal by default, formal only when selected)
- updated: RTL file with a few bugfixes
- improved: table element display on mobile devices
- improved: facebook likebox now uses user selected language

۲۰۱۶ September 12th – Version 3.8

- new demo content:
- Medical demo
- Light Portfolio demo

- style.css - new version number
- folder css:
- added: new Menu style: the 'burger icon' menu

- folder framework:
- added: new modern styling for the theme options backend, which supports retina screens and is also responsive
- added: custom icons for enfold and portfolio item in main menu
- added: new options to the advanced styling generator for "body" and "p" tags
- added: advanced styling option for the new main menu style (burger menu)
- fixed: an issue with the menu manager, caused by deprecated menu items

- folder config-templatebuilder:
- added: option to end a section with a slanted border
- added: option to clone the last element of a group (eg: clone the last single slide of a slider, a catalogue item or an iconlist)
- added: option to change the Fullscreen Slideshow background to scroll/fix/parallax
- added: option to clone the last element of a group (eg: clone the last single slide of a slider, a catalogue item or an iconlist)
- added: new google fonts
- improved: google maps api key handling and error messages, as well as update of the documentation on the topic
- fixed: a bug with meta box sorting when on the edit page screen
- fixed: a bug with the animated countdown element not showing the correct date
- fixed: a display bug with the animated countdown element on firefox
- fixed: a display issue with the caption of non linking masonry elements
- fixed: a positioning issue of the fixed fullwidth menu element when using the "fixed frame" layout option
- fixed: an issue were long links were truncated in excerpts
- fixed: an issue with mailchimp world list dropdown menus not displaying
- fixed: an issue with the headline rotator not displaying correctly when multiline was active

- folder config-woocommerce:
- fixed: a bug with the display of the WooCommerce product review form

۲۰۱۶ August 6th – Version 3.7.1

- style.css - new version number
- folder config-woocommerce:
- fixed: styling for the new tabbed front end account

۲۰۱۶ August 6th – Version 3.7

This is a "no-thrills" compatibility and bugfix release that ensures that the theme works fine with:
- the upcoming version of WordPress 4.6
- WooCommerce 2.6
- WPML 3.4.1.1
- The new google Maps API
- the Instagram API
- the Facebook SDK version 2.7
- also adds small Bugfixes

New demos and features will be added to version 3.8 which will be released soon ;)

Folders & Files to update:
- lang
- framework/php
- css
- js
- config-woocommerce
- config-wpml
- config-templatebuilder
- functions-enfold.php

۲۰۱۶ June 6th – Version 3.6.1

- style.css - new version number
- folder lang: re exported all po/mo files which should fix some issues with the language files
- folder config-templatebuilder:
- added: a php check that can prevent a critical error when updating was not done properly and the server still loaded older files
- improved: table element now allows for more than 13 columns
- fixed: a javascript bug with woocommerce

۲۰۱۶ June 6th – Version 3.6

- new demo content:
- APP demo
- GYM demo
- Health demo

- style.css - new version number
- header.php - added some necessary css classes
- functions-enfold.php - fixed: a few errors generated in conjunction with WP-CLI
- functions.php - switched to the default wordpress title tag generator recommended in https://codex.wordpress.org/Title_Tag#

- folder framework:
- added: new predefined styling “white-black” (Used in Gym Demo)
- improved: iconfont uploader is now able to use packs from http://www.flaticon.com/packs
- improved: iconfont uploader is now able to import custom icons from demos
- improved: iconfont uploader now is able to apply user defined custom names to the fonts. simply name the zip file: “iconset.YOURNAME.zip” - replace YOURNAME with a name of your choice
- improved: demo import script now includes iconfont files
- improved: favicon is now also displayed in the backend of your theme
- improved: changed a few files that generated false positives in some security plugins
- improved: improved the form generator mail sending logic
- improved: performance of the dynamic style generator
- fixed: a translation issue with contact forms

- folder config-templatebuilder:
- added: the ability to hide columns and cells on mobile devices
- added: background color option for masonry elements
- added: new coloring/saturation option for the google maps element: “Full color fill”
- added: new minimal styling option for the data table element
- improved: icon element color selector allows rgba colors now
- fixed: an issue that truncated links that contain multiple commas
- fixed: an issue with template builder sections that no longer worked after deleting a column inside
- updated: google maps API to the latest version

- folder includes:
- added: new default styling “White Black”
- added: new styling options for “<mark>” and “<u>” element that lets you spice up a sites typography considerably
- added: new google fonts
- added: new css classes to the header generator
- fixed: the wedding demo import file caused a non editable issue on some servers
- fixed: an issue with the markup helper for blog that wasn't properly deactivated
- fixed: a pagination issue with the blog element when set to grid and an offset was applied
- fixed: a minimum width issues with the facebook widget
- fixed: an issue with the construction demo content on mobile devices
- fixed: removed the "portrait" and "landscape" that are used to controll masonry display tag from interacting with related posts

- folder lang:
- updated: several language files and added a first version of hungarian

- folder js:
- fixed: an issue with Instagram widgets and wrong lightbox groups
- fixed: an issue with the page preloader not working properly when safari back button is used
- improved: up/down sliding with a more dynamic transition

- folder css:
- fixed: enfold date picker styling when woocommerce bookings is active
- fixed: alignment of multiple slideshow buttons on mobile
- fixed: alignment of form fields on mobile
- fixed: space between partner elements on mobile devices
- fixed: an issue with testimonials stopping after they are clicked on a mobile device
- fixed: a few z-index issues with the fullwidth menu element
- improved: caption styling of easy slider
- added base styling for the “<mark>” and “<u>” (underline) element

- folder config-layerslider:
- updated: layerslider to the latest version (5.6.8)

- folder config-woocommerce:
- fixed: an issue with disabled buttons not receiving the correct styling

۲۰۱۶ April 26th – Version 3.5.4

- style.css - new version number
- folder css: fixed a minor css issues with main menu sidebar layouts
- folder lang: updates several language files
- folder js: fixed some issues with main menu highlighting

- folder config-templatebuilder:
- added: option to display excerpt in feature image slider

۲۰۱۶ April 14th – Version 3.5.3

- style.css - new version number
- folder config-layerslider: updated Layerslider to the latest version
- folder framework: improved security in the theme framework. although compromise is unlikely upgrading is highly recommended!

۲۰۱۶ April 12th – Version 3.5.2

- style.css - new version number
- js/avia.js - wordpress 4.5 compatibility fix
- folder framework: fixed a php notice caused by a deprecated script

۲۰۱۶ March 22th – Version 3.5.1

- style.css - new version number
- shortcode.css - solved an issue with windows phones and parallax/fixed backgrounds

دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد...

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد…

  UPDATES Version 4.9.35.1 (24 Sep 2019) ============================ - Fixed bug : Remove files from …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *