صفحه اصلی / قالب / قالب وبلاگ سه ستونه لیونل مسی

قالب وبلاگ سه ستونه لیونل مسی

قالب وبلاگ سه ستونه لیونل مسی


<html>


<head><meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″><META NAME=”description” CONTENT=”@pageTitle – @blogDescription”><META NAME=”keywords” CONTENT=


“@pageTitle,@blogUrl, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs”>


<META NAME=”DesignerUrl” CONTENT=”http://Avazak.ir”><META NAME=”Designer” CONTENT=”AVAZAK”><link rel=”alternate” type=”application/rss+xml” title=”@blogTitle” href=”@pageRssHref” /><meta name=”GENERATOR” content=”blogsky.com”><title>@pageTitle</title><link href=”http://avazak.ir/Theme/style/773.css” type=”text/css” rel=”stylesheet”></head><body><div align=”center”><div style=”width:1000px”><div id=”avazak”><div id=”header”><h1 class=”h1″>@blogTitle</h1><div class=”desc”>@blogDescription</div><div class=”navbar”><a href=”@blogUrl”>صفحه اصلی</a> | <a href=”@postArchiveHref”>عناوین مطالب</a> | <a href=”javascript:void(0)” onclick=”window.open


(‘@profileContactHref’,’_blank’,’width=450, 


height=460, scrollbars=yes, resizable=yes’);”>تماس با من</a> |<a href=”@mobileHref” target=”_blank”>موبایل</a> | <a title=”قالب وبلاگ رایگان” href=”http://avazak.ir/”>قالب وبلاگ</a></div></div><!– end header –>

<!–Design By : Avazak.ir–><div id=”content”><div id=”bodyposts”><post><many><div class=”post”><h2 class=”title”><a href=”@href”>@title</a></h2><div class=”context”><password><div style=”padding: 20px 0; text-align: center;”><div>این مطلب توسط نویسنده آن رمزگذاری شده است.<br />برای مشاهده آن احتیاج به وارد کردن رمز عبور دارید.</div><div style=”padding-top: 10px;”><result><div style=”color: #f00″>@message</div></result>رمز عبور: <passwordBox /> <input type=”submit” value=”ارسال” /></div></div></password>@content<more><br/><b><a href=”@href”>ادامه مطلب</a></b></more><tag><div style=”margin: 10px 0px;”>


برچسب‌ها: <many><a href=”@href”>@name


</a><separator>، </separator></many></div></tag></div><div class=”date”><div class=”right”>[ @date ]  [ @time ] <author>


<a href=”@profileHref” target=”_blank”> [ @name ] </a></author></div><div class=”left”><commentLink><span dir=”rtl” 


>[ <a onclick=”window.open(‘@popupHref’,’_blank’,’width=500, 


height=450, scrollbars=yes, resizable=yes’);” href=”#”>


@count نظر</a> ]</span></commentLink><print>


 | <a onclick=”window.open(‘@href’,’_blank’,’width=700,


 height=500, scrollbars=yes, resizable=yes’);” href=”javascript:void(0)”>چاپ</a></print></div></div></div></many> </post><paging><div class=”pagination”>.: تعداد کل صفحات (@totalCount) :.<prePage>[ <a href=”@href” title=”صفحه قبلی”><<</a> ]</prePage><many><page>[ <a href=”@href”>@number</a> ]</page><current>@number</current></many><nextPage>[ 


<a href=”@href” title=”صفحه بعدی”>>></a> ]</nextPage></div></paging></div><!– end post –><div id=”sidebar-r”><about><div class=”side”><h3 class=”h3″>@caption</h3><div class=”context-side”><div class=”About”><authorAvatar><center><a href=”@profileHref”


 target=”_blank”><img src=”http://www.gooddl.ir/@image” /></a><br/></center></authorAvatar>@description<div class=”Link”><a href=”@profileHref” target=”_blank”>ادامه…</a></div></div></div><div class=”footer-side”></div></div></about><!–Design By : Avazak.ir–><div class=”side”><h3 class=”h3″>آرشیو مطالب</h3><div class=”context-side”><archive><list><many><div class=”Link”><a href=”@href”>@date <postCount>(@count)</postCount></a></div></many></list></archive> </div><div class=”footer-side”></div></div><!–Design By : Avazak.ir–><category><list><div class=”side”><h3 class=”h3″>@caption</h3><div class=”context-side”><many><div class=”Link”><a href=”@href”>@name</a><postCount> (@count)</postCount></div></many></div><div class=”footer-side”></div></div></list></category><!–Design By : Avazak.ir–><tagCloud><div class=”side”><h3 class=”h3″>@caption</h3><div class=”context-side”><many><a href=”@href”>@name</a> | </many></div><div class=”footer-side”></div></div></tagCloud><!–Design By : Avazak.ir–><div class=”side”><h3 class=”h3″>لینک های ویژه</h3><div class=”context-side”><div class=”Link” style=”font-size:7pt”><a href=


“http://zoraq.com/hotels?utm_source=website&utm_


medium=banner&utm_campaign=zoraq” title=”رزرو هتل” target=”_blank”>رزرو هتل</a></div><div class=”Link” style=”font-size:7pt”>


<a href=”http://gallery.avazak.ir” title=”دانلود عکس” target=”_blank”>دانلود عکس</a>|</div><div class=”Link” style=”font-size:7pt”></div></div><div class=”footer-side”></div></div><!–Design By : Avazak.ir–><stats><div class=”side”><h3 class=”h3″>@caption</h3><div class=”context-side”><center>تعداد بازدیدها : @counter</center></div><div class=”footer-side”></div></div></stats><!– end sidebar-r –><customHtml><div class=”side”><h3 class=”h3″>@caption</h3><div class=”context-side” style=”text-align:center”>@html</div><div class=”footer-side”></div></div></customHtml><!– end sidebar-r –></div></div><div id=”sidebar-l”><recentPost><div class=”side”><h3 class=”h3″>@caption</h3><div class=”context-side”><many><div class=”Link”><a href=”@href” title=”@date”>@title</a></div></many></div><div class=”footer-side”></div></div></recentPost><!–Design By : Avazak.ir–><dailylink><div class=”side”><h3 class=”h3″>@caption</h3><div class=”context-side”><many><div class=”Link”><a href=”@url” target=”_blank” title=”@title” >@title</a></div></many></div><div class=”footer-side”></div></div></dailylink><!–Design By : Avazak.ir–><div class=”side”><h3 class=”h3″>@caption</h3><div class=”context-side”><link><many><div class=”Link”><a href=”@url” target=”_blank” title


=”<description>@text</description>”>@title</a></div></many></link><div class=”Link” style=”font-size:7pt”><a title=”قالب بلاگ اسکای” href=”http://avazak.ir/tag


/قالب-بلاگ-اسکای/” target=”_blank”>قالب بلاگ اسکای


</a>|<a href=”http://tools.avazak.ir/theme/avazak


/773/قالب-وبلاگ-سه-ستونه-لیونل-مسی.php” title=


“قالب وبلاگ لیونل مسی” target=”_blank”>قالب وبلاگ لیونل مسی</a></div><div class=”Link” style=”font-size:7pt”><a href=”http://xn—


-zmchba1acmdv7reedfige.com/” title=”تور هند” target=”


_blank”>تور هند</a>|<a href=”http://www.iranhafez.com


/%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8/


” title=”فال حافظ” target=”_blank”>فال حافظ</a></div>


<div class=”Link” style=”font-size:7pt”><a href=


“http://www.bibakmusic.com/category/new-music” title=”


آهنگ جدید” target=”_blank”>آهنگ جدید</a> | 


<a href=”http://lifechangingdate.com” title=”


سلامتی و زیبایی” target=”_blank”>سلامتی و زیبایی


</a></div></div><div class=”footer-side”></div></div><!–Design By : Avazak.ir–><staticPageList><div class=”side”><h3 class=”h3″>@caption</h3><div class=”context-side”><many><div class=”Link”><a href=”@href” title=”@title”>@title</a></div></many></div><div class=”footer-side”></div></div></staticPageList><!–Design By : Avazak.ir–><div class=”side”><h3 class=”h3″>طراح قالب: آوازک</h3><div class=”context-side” style=”text-align:center”>[ طراح قالب: <a tite=”ابزار وبلاگ نویسی” href=”http://avazak.ir”>آوازک</a> ]<br/></div><div class=”footer-side”></div></div><!– end sidebar-l –></div></div><div id=”footer”>[ طراح قالب : <a tite=”قالب وبلاگ” href=”http://avazak.ir”>


آوازک</a> | Theme By : <a title=”قالب وبلاگ” href=”http://avazak.ir”>Avazak.ir</a> ]</div></div></div></div><!– end Footer –></body></html>دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

دانلود VueScan Pro v9.7.25 - نرم افزار اسکن حرفه ای تصاویر

دانلود VueScan Pro v9.7.25 – نرم افزار اسکن حرفه ای تصاویر

VueScan معروفترین نرم افزار در زمینه اسکن تصاویر از ورودی اسکنرهاست. ابزار کامل که با پشتیبانی از تقریبا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *