صفحه اصلی / آپدیت / افزونه Element Pack Pro – جامع ترین افزودنی برای المنتور به نسخه 4.0.1 آپدیت شد

افزونه Element Pack Pro – جامع ترین افزودنی برای المنتور به نسخه 4.0.1 آپدیت شد

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه  Element Pack Pro:

 

تغییرات و لیست آپدیت نسخه های اخیر

4.0.1 [6th November 2019]

 • ADDEDSwitcher widget badge option added
 • ADDEDCustom attributes Added for Advanced Button, Call Out, Dual Button, Download Monitor, price Table Widgets
 • FIXEDDetails text escape issue fixed for Custom Gallery widget
 • FIXEDCategory style fixed for Portfolio Gallery widget
 • FIXEDStyle issue fixed for Add to Cart WooCommerce widget

4.0.0 [2nd November 2019]

 • ADDEDTemplate Library added ( 10+ Ready pages + 10+ ready blocks added in library for test, 800+ are coming soon on next update)
 • ADDEDPortfolio Gallery widget added
 • ADDEDProfile Card widget added
 • ADDEDMini Cart WooCommerce widget added
 • ADDEDEvent calendar skin added
 • ADDEDParallax effects now completely rebuild and added lot’s of awesome effects
 • ADDEDSafari, chrome, firefox, edge, mobile frame added for device slider and scroll image widget
 • UPDATEDCompletely redesigned the dashboard with more user friendly look and feel
 • UPDATEDAll widgets script + css fully optimized and now load when that widget enable and have in that page.
 • UPDATEDContent alignment option added
 • UPDATEDImage ratio + read more button added for event carousel skin
 • UPDATEDtypography option added for mailchimp widget
 • UPDATEDAlignment option added for post card widget
 • UPDATEDShadow height option back again in toggle widget
 • UPDATEDWooCommerce Product widget redesigned for better look and user experience
 • UPDATEDmasonry option added for wc product widget
 • UPDATEDButton alignment option added in carousel widget
 • UPDATEDUiKit framework updated to latest version
 • UPDATEDVideo Gallery title background option added
 • FIXEDDevice slider autoplay issue fixed for youtube video
 • FIXEDAdvanced icon box separator issue fixed
 • FIXEDImage issue fixed for Carousel skin alice
 • FIXEDDescription html issue fixed for custom gallery widget
 • FIXEDsubtitle color issue fixed for tabs widget
 • FIXEDAPI issue fixed for Weather widget + changed the API from apixu to weatherstack
 • REMOVEDForecast and details weather option removed from weather widget due to API provider limitation. We will add more provider soon.
 • NOTEParallax widgets completely re-coded so old parallax maybe not work properly and you need to set your control value again for better performance. We are sorry for this issue but i hope you will enjoy more smooth experience now and many options gives you more control about parallax for any elementor widget.

3.2.9 [27th September 2019]

 • FIXEDCategory selection not working issue fixed in WC Product widget
 • FIXEDPagination issue fixed for WC Product widget
 • FIXEDMember widget tooltip issue fixed
 • UPDATEDHeight control % changed to vh method for better usability in Panel Slider widget

3.2.8 [25th September 2019]

 • ADDEDNew skin (Annal) added in Event Grid widget
 • ADDEDIcon box widget on hover color option added
 • ADDEDEvent carousel show/hide option added for each meta
 • ADDEDSwitcher widget now support in-page section link by ID
 • ADDEDHover color control added in Accordion + Tabs widget (Thanks to Fafarafiel Fin)
 • UPDATEDAll widget now more secure and properly escape from user input
 • FIXEDScroll Navigation duplicate id issue fixed (Thanks to Martin Svocak)
 • FIXEDAdvanced Heading editor sub heading spacing issue fixed
 • FIXEDWC widgets control default value issue fixed

3.2.7 [07th September 2019]

 • ADDEDOn click bg and on press ESC close option added in Offcanvas widget (Thanks to Julian Welek)
 • ADDEDIframe widget now support ID in custom attributes
 • FIXEDSticky section child sticky issue fixed for some edge cases (Thanks to Gerard Bravo)
 • FIXEDUser login profile icon missing issue fixed
 • FIXEDAdvanced image gallery lightbox icon missing issue fixed (Thanks to Pierre Hansen)
 • UPDATEDUIKit framework updated to latest version 3.2
 • UPDATEDProperly Sanitizing and Escaping some widgets for security purpose

3.2.6 [05th September 2019]

 • ADDEDUser login dropdown and modal skin text responsive show/hide option added
 • ADDEDAdvanced image gallery icon option added in hidden gallery (Thanks to Simon Andrews)
 • ADDEDToggle widget initially open option added (Thanks to Simon Andrews)
 • FIXEDUser login and register widget text now more device friendly (Thanks to Jon Monkey)
 • FIXEDPlugin details not showing issue fixed

3.2.5 [04th September 2019]

 • ADDEDCallout widget icon style option added
 • ADDEDCarousel widget icon missing style added
 • ADDEDAll template based widget direct edit link option added.
 • ADDEDTable widget responsive option added
 • ADDEDSocial share added Flipboard and WeChat. switch StumbleUpon to Mix. deleted GooglePlus.
 • ADDEDOffset option added in Post slider, Post card, Post block,
 • ADDEDLIghtbox video max height option added for video resize.
 • UPDATEDChart Script updated
 • UPDATEDSocial share script updated
 • UPDATEDEvent Grid and Carousel query totally updated
 • UPDATEDWoocommerce Product, Carousel, Slider Query now more reliable
 • FIXEDAll widgets font awesome 5 issue fixed
 • FIXEDLicense deactivation issue fixed
 • FIXEDCustom gallery default video missing issue fixed
 • FIXEDTimeline show icon issue fixed
 • FIXEDTable of content index button click issue fixed
 • FIXEDSection sticky issue fixed
 • NOTESome icon maybe you need to manually select after this update or any page you need to re-save. Because we updated all icons to fontawesome 5. We are apologize about this issue because of elementor fontawesome 5 updated in > 2.6 so we updated them too.

3.2.4 [11th August 2019]

 • ADDEDIcon box widget separator option added
 • ADDEDMember widget social on/off option added
 • ADDEDSearch widget ajax search option added
 • ADDEDRegister widget additional text color option added
 • FIXEDCustom gallery lightbox issue fixed (Make sure you are using different images for items)
 • FIXEDWPML license activate issue fixed
 • FIXEDSettings page php 7.3 issue fixed
 • FIXEDScroll image link dynamic issue fixed
 • FIXEDFix Slideshow/Slider triggering show events to often initially

3.2.3 [31th July 2019]

 • ADDEDInstagram classic grid skin added
 • UPDATEDElement Pack settings now more readable
 • FIXEDGallery Lightbox issue fixed
 • FIXEDNews Ticker script issue fixed
 • FIXEDCustom Gallery new tab issue fixed for others skin
 • FIXEDCircle Menu css glitch fixed
 • FIXEDIframe shortcode url issue fixed for lazyload option
 • FIXEDAll carousel and slider navigation issue fixed
 • FIXEDTrailer box overlay radius issue fixed

3.2.2 [26th July 2019]

 • FIXEDCrypto currency widget error fixed

3.2.1 [26th july 2019]

 • FIXEDVersion Update issue fixed

3.2.0 [25th July 2019]

 • ADDEDEvent Carousel widget added
 • ADDEDEvent Grid widget added
 • ADDEDCrypto Currency table widget added
 • ADDEDCrypto Currency card widget added
 • ADDEDTransform option added in motion effect section
 • ADDEDWoocommerce Carousel widget added new skin
 • ADDEDViber and Skype link added HelpDesk widget
 • ADDEDAdvanced Image Gallery Justified Gallery option added
 • ADDEDChart widget squire size + aspect ratio option added for better responsive
 • ADDEDUser login checkbox color option added
 • ADDEDScroll Nav Dot size option added
 • UPDATEDFontawesome 5 upgraded to Advanced Icon Box widget
 • UPDATEDNews Ticker script updated + optimize the style
 • UPDATEDIngstagram widget completely rebuild with access token so now you can show unlimited images
 • FIXEDHelpdesk Firefox hidden issue fixed
 • FIXEDTable widget control issue fixed
 • FIXEDWoocommerce product widget
 • FIXEDCarousel, Custom Carousel, Testimonial Carousel and Panel slider widget speed issue fixed
 • FIXEDCustom gallery direct link issue fixed
 • FIXEDNavbar widget dropdown issue fixed
 • FIXEDTestimonial slider widget thumbnail issue fixed
 • FIXEDVideo gallery horizontal mode thumbnail fullwidth issue fixed

3.1.4 [4th July 2019]

 • FIXEDNavbar parent indicator issue fixed
 • FIXEDCustom gallery new tab issue fixed

3.1.3 [3rd July 2019]

 • FIXEDSettings not loading issue fixed
 • FIXEDSlider revolution widget issue fixed
 • FIXEDLicense activation issue fixed for some edge cases

3.1.2 [30th June 2019]

 • ADDEDAdvanced Icon box icon more size option added
 • ADDEDSpecific Search option added in search widget
 • FIXEDPost Gallery new tab open option added
 • FIXEDMailchimp Newsletter script optimized
 • FIXEDUser login remember me fixed
 • FIXEDOthers minor issue fixed

3.1.1 [1st June 2019]

 • FIXEDCustom gallery skin issue fixed
 • FIXEDTestimonial slider skin issue fixed

3.1.0 [1st June 2019]

 • ADDEDWPML Support added now all widget fully compatible with WPML
 • ADDEDHeader and Footer builder added (Required Rooten theme 2.0+)
 • ADDEDTestimonial meta position change option added (Thanks to Gary Smith)
 • ADDEDIconNav icon color option added
 • ADDEDMarker icon now select any fontawesome icon (Thanks to Vion Zow)
 • ADDEDNew licensing system added
 • ADDEDAudio player shortcode support added
 • ADDEDSlideshow widget text now you can set width separately (Thanks to Blerim Gajtani)
 • UPDATEDCustom gallery direct link option updated
 • UPDATEDTemplate selection option now back for all template based widget
 • FIXEDStatic date format issue fixed
 • FIXEDMarker caption issue fixed
 • FIXEDACF issue for Custom carousel + Advanced Image Gallery fixed (Thanks to Soporte Gekkota)
 • FIXEDChart widget float (0.00) value issue fixed (Thanks to Florian Fendt)
 • FIXEDeditor.css RTL issue fixed
 • FIXEDTooltip offset and distance issue fixed (Thanks to Rhym Zow)
 • FIXEDFAQ multi category filter issue fixed ()
 • FIXEDNow editor load more faster with all widgets + huge code re-factor + optimized
 • FIXEDadvanced button style i issue fixed
 • FIXEDCarousel & Custom carousel widget tablet responsive issue fixed
 • FIXEDCustom gallery new tab issue fixed
 • FIXEDSome post widget static date issue fixed
 • FIXEDDefault category not showing in overly in post gallery (Thanks to Blerim Gajtani)

3.0.11 [17th April 2019]

 • ADDEDTable of content regular layout added
 • ADDEDUser login logged in custom text and custom register link option added
 • FIXEDTabs mobile mode fullwidth not working for justify align
 • FIXEDTabs showing wrong control for bottom layout
 • FIXEDTable of content header missing in offcanvas layout
 • FIXEDPrice list link pointer not showing
 • FIXEDWPForm pro version issue fixed
 • FIXEDOverall post query performance improved

3.0.10 [5th April 2019]

 • ADDEDCustom gallery now support thumbnail direct link
 • ADDEDAdvanced heading split space option added (Thanks to Alexandre Maciel)
 • ADDEDAdvanced image gallery lightbox transition option added
 • ADDEDPost gallery lightbox transition option added
 • ADDEDTable of content index header option added
 • UPDATEDImprove widget javascript
 • UPDATEDUpdate support & doc link
 • UPDATEDSwitcher control now more user friendly
 • FIXEDTestimonial match height now set by default but you can change it from option
 • FIXEDDevice slider dynamic content show issue fixed
 • FIXEDToggle dynamic content show issue fixed
 • FIXEDHelpdesk style conflict issue fixed (Thanks to Alex Shram)
 • FIXEDPrice list text area custom link issue fixed (Thanks to Yan Thiaudiere)
 • FIXEDCookie consent Expiry Date issue fixed
 • FIXEDCarousel arrow responsive issue fixed
 • FIXEDCustom gallery condition issue fixed
 • FIXEDDevice slider dynamic issue fixed (Thanks to Cengiz Karaman)
 • FIXEDHelpDesk tooltip issue fixed
 • FIXEDPrice Table ribbon condition issue fixed
 • FIXEDProtected content login form issue fixed
 • FIXEDTabs responsive issue fixed and full width nav option added for mobile (Thanks to Mohammad Rafi)
 • FIXEDThumb gallery content condition issue fixed
 • FIXEDTwitter slider item background option added (because of fade transition)

3.0.9 [10th March 2019]

 • ADDEDTabs now you can set sticky nav mode
 • ADDEDPrice table heading tag change option added
 • ADDEDSection sticky issue fixed for inner section
 • UPDATEDSection Sticky and Schedule content controls move to advanced tab
 • FIXEDTestimonial carousel, slider and grid excerpt issue fixed, now you can show formated text (You need to update the testimonials plugin too for get this feature)
 • FIXEDOpen Street map on scroll map zoom issue fixed

3.0.8 [06th March 2019]

 • FIXEDAnimated Heading php error issue fixed

3.0.7 [06th March 2019]

 • ADDEDOffcanvas custom link option added
 • ADDEDTestimonial Carousel match height option added
 • ADDEDMarker tooltip added more placement option
 • FIXEDElementor 2.5.0 compatibility issue fixed
 • FIXEDAnimated Heading loading issue
 • FIXEDWeather API error issue fixed
 • FIXEDTooltip script updated and fixed some minor issue
 • FIXEDFix some widgets alter tag issue
 • REMOVEDelement pack theme define removed for some speedup issue

3.0.6 [03rd March 2019]

 • ADDEDWeather Condition name option added
 • ADDEDAccordion and tabs widget hash location auto show option added
 • ADDEDAudio player loop option added (Thanks to Todd)
 • ADDEDAdvanced Image Gallery Tilt scale option added
 • FIXEDAdvanced image gallery hidden gallery text and style issue fixed (Thanks to Darryl)
 • FIXEDAdvanced image gallery always overlay issue fixed
 • FIXEDWoocommerce Carousel image alter name fixed (Thanks to vperesyp)
 • FIXEDImage Compare border radius issue fixed (Thanks to Christian Holzner)
 • FIXEDWoocommerce Product Table script optimized
 • FIXEDAdvanced icon box onclick event not working
 • FIXEDScroll Button flickering issue fixed
 • FIXEDTabs and accordion shortcode render issue fixed
 • FIXEDAdmin settings name issue fixed
 • FIXEDAdvanced heading rotate issue fixed
 • FIXEDThumb gallery post reset issue fixed

3.0.5 [16th February 2019]

 • ADDEDPost slider skin vast and hazel now you can set post limit
 • UPDATED3rd Party widgets settings more understandable
 • FIXEDDual Button onclick event issue fixed
 • FIXEDSystem info object bug issue fixed (Thanks to Xseam, huberu, creatifworks)
 • FIXEDInstagram widget CORS issue fixed
 • FIXEDSome widgets icon missing issue fixed
 • FIXEDBooked calendar widget on/off issue fixed
 • FIXEDParticle JS not defined some edge cases
 • FIXEDIframe widget auto height not defined some edge cases
 • FIXEDWeather widget today layout icon not showing
 • FIXEDFixed some performance issue

3.0.4 [13th February 2019]

 • FIXEDPanel slider spacing issue fixed (Thanks to Tommy Keller)
 • FIXEDAudio player Title typography issue fixed
 • FIXEDAudio player button issue fixed
 • FIXEDsvg include error issue fixed

3.0.3 [12th February 2019]

 • ADDEDAll widgets icons re-designed now more understandable for user
 • FIXEDWeather icon missing and some condition issue fixed (Thanks to Nathalie)
 • FIXEDTestimonial post loop issue fixed (Thanks to Alex Shram)
 • FIXEDAudio player skin and icon align issue fixed (Thanks to Ameel MD)
 • FIXEDAdvanced Icon box readmore button condition issue fixed
 • FIXEDPost Grid paddle skin php error issue fixed (Thanks to Theuns Coetzee)

3.0.2 [1st February 2019]

 • ADDEDIframe auto height option added
 • UPDATEDWeather widget completely re-coded with new weather API
 • UPDATEDElementor/AE Template selector changed with text input (because it’s slowdown all over element pack, we will add new search based template select option in new major update)
 • UPDATEDUIKit updated to 3.0.3
 • FIXEDPost Slider text color fixed
 • FIXEDOpen Street Map Empty Marker fixed
 • FIXEDOffcanvas widget do wrong behavior
 • FIXEDIcon Nav Offcanvas menu wrong behavior issue fixed
 • FIXEDUpdate checker php 7.3 issue fixed
 • FIXEDMinor style issue fixed for some widgets
 • FIXEDMemory limit issue optimized

3.0.1 [15th January 2019]

 • UPDATEDElementor 2.4.0 compatibility tested
 • UPDATEDUIKit Updated to 3.0.2
 • UPDATEDTable of Content Button Hover Option Added
 • UPDATEDSimple Contact Form Contact Number Added
 • UPDATEDPost Block Featured Image Style Added
 • UPDATEDMailchimp Before Icon Added
 • UPDATEDDropbar Button Offset Added
 • UPDATEDPrice Table Margin, Shadow Added
 • UPDATEDPanel Slider Script Optimize
 • UPDATEDTable Script Optimize
 • UPDATEDWC Carousel Script Optimize
 • UPDATEDPost Slider Skin Hazel Right Part Color
 • UPDATEDLogin Widget Edit Profile Link Turn On/Off Added
 • UPDATEDParticles javascript optimize for better loading
 • UPDATEDSlideshow, WC Slider, Testimonial slider, Device slider, new ticker, post slider and thumb gallery widget more smooth touch behavior
 • FIXEDPost Slider Skin Vast Image Cover Fix
 • FIXEDOffcanvas Close Button Dynamic
 • FIXEDTimeline Olivier Skin Responsive Fix
 • FIXEDInstagram Ovelay-Gap, Overlay Icon Size, Follow Me, Image CSS Filter Added
 • FIXEDChart Type Doughnut Fixed
 • FIXEDAudio Player Player Volume Line Height Fixed
 • FIXEDVideo Player Player Volume Line Height Fixed
 • FIXEDTimeline Animation Fixed
 • NOTERooten theme update issue fixed, if you using this theme please update it.

3.0.0 [7th January 2019]

 • NOTEIf you want to upgrade version 2.x to 3.0 so you must keep a backup your website if you used modal widget because modal completely changed. If you upgrade it to version 3.0 your modal will be disappear and you should re-make it again. But if you can recover it by following this doc: https://bdthemes.com/support/knowledge/details/38/
 • UPDATEDImage Magnifier widget script optimized
 • UPDATEDInstagram widget script optimized
 • UPDATEDSearch widget default icon color option added
 • UPDATEDTabs widget automatic ID added in title
 • UPDATEDCookie consent widget script update + new push down option added for top position
 • UPDATEDCustom carousel script optimized
 • UPDATEDCarousel render option added for hidden elements (for example tabs/accordion etc)
 • UPDATEDToggle widget textarea change to Editor
 • UPDATEDProfile link added for twitter avatar in twitter carousel + slider widget
 • UPDATEDCookie consent widget script update + new pushdown option added
 • UPDATEDDevice Slider widget title link added
 • UPDATEDTestimonial slider and carousel script optimized
 • UPDATEDTwitter slider and carousel script optimized
 • FIXEDAudio player minor style issue fixed
 • FIXEDAll Carousel mobile arrow issue fixed
 • FIXEDLightbox widget dynamic issue fixed
 • FIXEDPost slider height issue fixed
 • FIXEDTestimonial slider responsive issue fixed and image resize option added
 • FIXEDAdvanced Heading Gradient and image issue fixed for Firefox/EDGE
 • FIXEDPost gallery excerpt issue fixed
 • FIXEDWeather widget script issue fixed
 • REMOVEDWeather widget yahoo provider removed [because yahoo shutdown his weather api]
 • LANGUAGEAll language string added in pot file

2.6.5 [09 December 2018]

 • ADDEDAdvanced Icon Box Onclick Javascript event option added
 • FIXEDPost list margin issue fixed for astra theme
 • FIXEDScroll image background cover issue fixed for image framing
 • FIXEDCarousel transition duration issue fixed
 • FIXEDDual button separated radius issue fixed
 • FIXEDCall out center layout overflow issue fixed
 • UPDATEDResponsive option added for content spacing in FAQ widget
 • UPDATEDCarousel arrow and dots position now can control responsive
 • UPDATEDAll grid filter update with more customization option
 • UPDATEDAdvanced Image gallery always show caption now more optimized

دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

قالب وردپرس شرکتی نجمه najma

قالب وردپرس شرکتی نجمه najma

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات قالب najma :   تغییرات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *