صفحه اصلی / آپدیت / افزونه Yith Woocommerce Role Bsed Prices به نسخه 1.1.16 آپدیت شد…

افزونه Yith Woocommerce Role Bsed Prices به نسخه 1.1.16 آپدیت شد…

   جهت خرید محصول کلیک کنید… 

لیست آپدیت و تغییرات افزونه Yith Woocommerce Role Bsed Prices: 
لیست تغییرات و آپدیت افزونه Yith Woocommerce Role Bsed Prices

۱٫۱٫۱۶ – Released on 05 November 2019

 • New: Support for WooCommerce 3.8
 • New: Support for WordPress 5.3
 • Tweak: Support for YITH WooCommerce Product Bundles Premium
 • Tweak: Support for YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium
 • Update: Plugin Framework

۱٫۱٫۱۵ – Released on 28 August 2019

 • Update: Italian language
 • Update: Plugin Framework
 • Tweak: Integration with YITH WooCommerce Product Bundles Premium
 • Tweak: Integration with YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium

۱٫۱٫۱۴ – Released on 31 July 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.7.0 RC1
 • Update: Plugin Framework
 • Tweak: Integration with YITH WooCommerce Product Bundles Premium
 • Tweak: Integration with YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium

۱٫۱٫۱۳ – Released on 29 May 2019

 • New: Support to WordPress 5.2
 • Update: Plugin Framework

۱٫۱٫۱۲ – Released on 05 April 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.6.0 RC1
 • New: Support to WordPress 5.1.1
 • Fix: Price format with YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts Premium
 • Fix: Price format with YITH WooCommerce Product Bundles Premium
 • Update: Plugin Framework
 • Update: Spanish language

۱٫۱٫۱۱ – Released on 25 January 2019

 • New: Support to WooCommerce 3.5.4
 • Update: Plugin Framework
 • Update: Language file

Version 1.1.10 – Released: Dec 07, 2018

 • New: Support to WordPress 5.0
 • Update: Plugin Framework
 • Dev: Add filter ywcrbp_get_how_show_price_include_or_exclude_tax
 • Fix: Integration with YITH WooCommerce Product Bundles Premium

Version 1.1.9 – Released: Nov 11, 2018

 • New: Option to show price for a different user role
 • Update: Plugin Framework
 • Update: Language files

Version 1.1.8 – Released: Oct 25, 2018

 • New: Bulk action to trash the price rule
 • New: Draft view on the price rule table
 • Update: Plugin Framework
 • Update: Language files
 • “A non-numeric value” warning

Version 1.1.7 – Released: Oct 05, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.5.0 RC1
 • Tweak: Increase plugin performance
 • Dev: Add filter ywcrbp_change_free_price_text
 • Update: Plugin Framework
 • Update: Italian translation

Version 1.1.6 – Released: Sep 25, 2018

 • Update: Plugin Framework
 • Fix: Grouped product price format
 • Fix: Integration with YITH WooCommerce Product Bundle Premium
 • Fix: Integration with WPML

Version 1.1.5 – Released: June 13, 2018

 • Fix: Product prices not displayed properly
 • Dev: Add filter ywcrbp_metabox_select_class
 • Update: Plugin Framework

Version 1.1.4 – Released: June 12, 2018

 • Tweak: Aelia Integration
 • Tweak: Show role based prices
 • Update: Plugin Framework
 • Update: Spanish language

Version 1.1.3 – Released: May 26, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.4.0
 • New: Support to WordPress 4.9.6
 • Update: Plugin Framework
 • Update: Italian language
 • Update: Dutch language

Version 1.1.2 – Released: Feb 28, 2018

 • New: Compatibility with YITH Event Tickets for WooCommerce Premium
 • New: Option to delete plugin transient
 • New: Support to WooCommerce 3.3.3
 • New: Support to WordPress 4.9.4
 • Tweak: WPML integration
 • Tweak: Aelia integration
 • Update: Plugin Framework
 • Update: Language file

Version 1.1.1 – Released: Jan 31, 2018

 • New: Support to WooCommerce 3.3.0
 • New: Support to WordPress 4.9.2
 • Update: Plugin Framework

Version 1.1.0 – Released: Dec 01, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.2.5
 • New: Support to YITH WooCommerce Subscription Premium 1.2.9
 • New: Support to WordPress 4.9.1
 • New: Transient system to save prices
 • Update: Plugin Framework
 • Fix: Support to grouped Products

Version 1.0.20 – Released: Oct 20, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.2.1
 • Fix: Wrong product variation prices on the frontend
 • Update: Plugin Framework

Version 1.0.19 – Released: Oct 10, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.2.0-RC2
 • New: Spanish language files
 • New: Dutch language files
 • Tweak: Display product prices on the frontend
 • Update: Plugin Framework

Version 1.0.18 – Released: Jun 30, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.1
 • Update: Plugin Framework

Version 1.0.18 – Released: Jun 30, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.1
 • Update: Plugin Framework

Version 1.0.17 – Released: Jun 26, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.0.9
 • Fix: Issue with YITH Product Bundle
 • Dev: Add filter ywcrbp_get_regular_price_html
 • Dev: Add filter ywcrbp_get_sale_price_html
 • Dev: Add filter ywcrbp_get_your_price_html

Version 1.0.16 – Released: Apr 05, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.0.9
 • Fix: Issue with YITH Product Bundle
 • Dev: Add filter ywcrbp_get_regular_price_html
 • Dev: Add filter ywcrbp_get_sale_price_html
 • Dev: Add filter ywcrbp_get_your_price_html

Version 1.0.16 – Released: Apr 05, 2017

 • Fix: Issue with product variation price
 • Update: Plugin Framework

Version 1.0.15 – Released: Mar 31, 2017

 • New: Support to WooCommerce 3.0-RC2
 • Update: Plugin Framework
 • Fix: Issue with search product categories

Version 1.0.14 – Released: Mar 06, 2017

 • New: Support to WooCommerce 2.7.0-RC1
 • Update: Plugin framework

دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

قالب وردپرس شرکتی نجمه najma

قالب وردپرس شرکتی نجمه najma

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات قالب najma :   تغییرات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *