صفحه اصلی / آپدیت / افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد…

افزونه حرفه ای عضویت و پروفایل کاربری UserPro به نسخه 4.9.35.1 آپدیت شد…

 

UPDATES

Version 4.9.35.1 (24 Sep 2019)
============================
 - Fixed bug : Remove files from Example dir.

Version 4.9.35 (24 Sep 2019)
============================
 - Security fix : Automatically remove Instagram example dir if dir exist.
 - Fixed bug : The user export download link doesn't appear.
 - Fixed bug : UserPro version not increased.

 

Version 4.9.33 (05 Jun 2019)
============================
 - Fixed bug : Appearance of recaptcha
 - Fixed bug : Appearance of connection slug
 - Fixed bug : Restricted content redirects on subdomain not working
 - Fixed bug : Block email from registration not working
 - Fixed bug : Email field not trimmed
 - Fixed bug : Auto badges for roles are not working
 - Enhancement : Requesting/awaiting approval users design changes
 - New feature : Added buttons to accept/deny all users at once who requesting/awaiting approval

Version 4.9.32 (26 Mar 2019)
============================

- Fixed bug : Fields lock functionality is not working.
- Fixed bug : Redirects are not working after login/register.
- Fixed bug : Connection button reloads profile page.
- Fixed bug : User waiting approval can login to the website.
- Enhancement : Users exclude from list template.
============================
Version 4.9.30 (14 Jan 2019)
============================

  - Fixed bug : Removed GET parameter from Linkedin redirect url.
  - Fixed bug : Removed GET parameter from Google+ redirect url.
  - Fixed bug : Removed GET parameter from Instagram redirect url.
  - Fixed bug : Removed GET parameter from Twitter redirect url.
  - Fixed bug : Memberlist responsive issue.
Version 4.9.29 ( 17 Oct 2018 )
============================

  - Fixed bug : Google maps not working on user profile.
  - Fixed bug : Broken email invitation link.
  - Enhancement : MailChimp API version upgrade from 2.0 to 3.0.

Version 4.9.28 ( 26 Sept 2018 )
============================

  - Security fix : Register user with administrator role.

Version 4.9.27 ( 10 September 2018 )
============================

  - Fixed bug : Message "Please correct field" can't be translated.
  - Fixed bug : Facebook login works only after the second click.
  - Fixed bug : Removed deprecated function openssl_encrypt.
  - Fixed bug : Registration ajax bug. If display name was empty redirect not working.
  - Fixed bug : UserPro settings can't be cleared (roles that can edit other users profile, roles that can view other profiles).
  - Fixed bug : If user haven't email address get an error (trying to get property of non-object).
  - Fixed bug : Conditional fields not working with select fields (trying to get property of non-object).

UPDATES

Version 4.9.26 ( 25 July 2018 )
============================

  - Fixed bug : Avatar upload internal server error fix.
  - Enhancement : View user profile button on default WordPress User section.
  - Enhancement : Pagination for User Request awaiting manual approval.
Version 4.9.25 ( 30 June 2018 )
============================

  - Fixed bug : LinkedIn social login redirect url setting validation fix.

Version 4.9.24 ( 27 June 2018 )
============================

  - Enhancement : Linkedin social login update (https://docs.userproplugin.com/knowledge-base/setting-up-linkedin-connect-from-version-4-9-24/).
  - Enhancement : Google+ social login update (https://docs.userproplugin.com/knowledge-base/setting-up-google-connect-from-version-4-9-24/).
  - Enhancement : Twitter social login update (https://docs.userproplugin.com/knowledge-base/setting-up-twitter-connect-from-version-4-9-24/).
  - Enhancement : Instagam social login update (https://docs.userproplugin.com/knowledge-base/setting-up-instagram-connect-from-version-4-9-24/).

Version 4.9.23 ( 25 May 2018 )
============================

  - Fixed bug : Followers and Connection pages can't have parent page.
  - Fixed bug : Login redirect on [userpro template=login] shortcode not working.
  - Fixed bug : Conditional rules not working with file input field.
  - Fixed bug : Linkedin auth bug fix.
  - Fixed bug : Post by user filter not working.
  - Enhancement : Added translatable strings in input placeholders.

Version 4.9.22 ( 16 Apr 2018 )
============================

  - Enhancement : GDPR compliance update (double opt-in changed from false to true).
  - Fixed Bug : Cleaned up code, fake Avast alert problem.
  - Enhancement : User verified date added.
  - Fixed Bug : WP super cache, cookies caching problem fix.
  - Enhancement : If form role not empty in the shortcode set user role.
  - Fixed Bug : Registration email domains block fix.
  - Enhancement : Email validation for blacklisted emails.
  - Enhancement : Redirection fix on registration shortcode. Redirect if redirect_uri not empty.
  - Fixed Bug : Trim spaces from blocked emails values.
  - Fixed Bug : Chosen library dropdown fix.
Version 4.9.21 ( 13 Mar 2018 )
============================
  - Security Fix : Registration role validation fix

Version 4.9.20 ( 28 Feb 2018 )
============================
  - Security Fix : File upload security update

Version 4.9.19 ( 20 Feb 2018 )
============================
  - Enhancement : Added ability to translate profile input fields labels.
  - Enhancement : FontAwesome updated to version 4.7.0
  - Fixed Bug : On invated user email uppercase not validate.
  - Fixed Bug : Facebook modal pop-up login doesn't refresh/redirect page.
  - Fixed Bug : Removed white spaces and symbols from the email on the registration page.
Version 4.9.18.2 ( 08 Jan 2018 )
============================
  - Enhancement : Chinese translation update.
  - Fixed Bug : Total theme customization 'Save changes' button inactive.
Version 4.9.18.1 ( 27 Dec 2017 )
============================
  - Enhancement : Profile title translation update.

Version 4.9.18 ( 21 Dec 2017 )
============================
  - Fixed Bug : Fatal error for the Google map
  - Fixed Bug : Conflict with the WooCommerce plugin
  - Fixed Bug : Fixed bbPress layout issue
  - Enhancement : Added translation strings in .po languages files

Version 4.9.17.1 ( 26 Oct 2017 )
============================
– Urgent Fix : Fixed security issue about admin login

Version 4.9.17 ( 18 Oct 2017 )
============================
– Enhancement : Added setting to clear members cache after specific interval. Setting can be found at UserPro->Settings->Quick Maintenance->Set Interval to Delete Member Cache
– Fixed Bug : while uploading the featured image from front end publisher, image height gets too large.

Version 4.9.16 ( 29 Sept 2017 )
============================
– New Feature : Added timeline on profile page ( Note: Only new activities done by users will be shown on timeline )

Version 4.9.15 ( 10 Sept 2017 )
============================
– Fixed Bug : For new profile layouts the social feature tabs are not getting hidden when the social features is deactivated
– Fixed Bug : Validations not working for fields set as ‘Make a field hideable from public by user’
– Fixed Bug : UserPro badges not working for bbPress forum and topics

Version 4.9.14 ( 31 Aug 2017 )
============================
– Fixed Bug : Deleting the users awaiting manual approval not working on PHP v7.1
– Fixed Bug : Blocked users is displayed in the members directory
– Fixed Bug : bbPress warning about – userpro_get_reply_author_link()

Version 4.9.13 ( 21 July 2017 )
============================
– Fixed Bug : Fatal error for Facebook Social login about ‘mcrypt_decrypt’ function with PHP v7.1
– Fixed Bug : When ‘Social Features’ setting is disabled from backend, the connection button still displayed in profile page
– Fxied Bug : Background Image is not displayed on connection page
– Fixed BUg : WooCommerce Shop page cannot be restricted

Version 4.9.12 ( 29 June 2017 )
============================
– Fixed Bug : Fatal error for Multiform
– Fixed Bug : UI of bbPress Forum page not proper
– Fixed Bug : Conflict with profile picture and background image while uploading image using webcam

Version 4.9.11 ( 09 June 2017 )
============================
– Fixed Bug : Fatal error for Twitter social login
– Fixed Bug : Memberlist search not working on home page
– Fixed Bug : The active theme name was not correctly displayed on HTML email templates

Version 4.9.10 ( 31 May 2017 )
============================
– Enhancement : Added admin notification email when user is pending for email confirmation after registration
– Enhancement : Added tags addon support for new profile layouts
– Fixed Bug : Textarea placeholder not working

Version 4.9.9 ( 12 May 2017 )
============================
– Enhancement : Added validation for minimun characters in fields
– Enhancement : Added setting for enabling/disabling admin notification e-mail when New user registers
– Fixed Bug : Badges not working for bbpress
– Fixed Bug : Lock fields setting not working for upload fields
– Fixed Bug : Fatal error for Google Map Activation

Version 4.9.8.1 ( 17 Apr 2017 )
============================
– Urgent Fix : Parse error on installation

Version 4.9.8 ( 09 Apr 2017 )
============================
– New feature : Added setting for white listing email domains for registration
– Fixed Bug : Unfollow not working with php 7.1 and above
– Fixed Bug : Google Map not displayed on view profile

Version 4.9.7 ( 30 Mar 2017 )
============================
– New Feature : Added HTML email templates (You can enable it from UserPro->Email Notifications->Enable HTML email templates)

Version 4.9.6 ( 21 Mar 2017 )
============================
– Fixed Bug : bbpress Forum links not integrated with userpro profile
– Fixed Bug : Error message not displayed correctly if the user is blocked with php 7.1.0 and above
– Fixed Bug : Verified invite and block users featuresnot working in the users section of WPAdmin with php 7.1.0 and above

Version 4.9.5 (22 Feb 2017)
============================
– Fixed Bug : Fields in admin area not saved
– Fixed Bug : Multiple registration form not working properly

Version 4.9.4 (16 Feb 2017)
============================
– Enhancement : Added ability for Admin to change background image (You can find the settings at backend->userpro->Settings->Profile Settings )
– Enhancement : Users can now set privacy for their profile
– Enhancement : Administrator can now block email address domains
– Fixed Bug : Fixed Compatibility issues with PHP 7.1.0

Version 4.9.3 (02 Feb 2017)
============================
– Enhancement : Added new “Grand layout” for profile view

Version 4.9.2 (16 Jan 2017)
============================
– Enhancement : Added new “Classic Layout” for profile view
– Fixed Bug : Conditional Fields not working properly for fields which are marked as required
– Fixed Bug : Custom field sorting for EMD

Version 4.9.1 (21 Dec 2016)
============================
– Enhancement : Added new “Modern layout” for profile view

Version 4.9 (08 Dec 2016)
============================
– Fixed Bug : jQuery error for Google Map if it is disabled
– Fixed Bug : Map section displayed on Profile View even if address fields are not filled
– Fixed Bug : reCaptcha not validated second time

Version 4.8 (23 Nov 2016)
============================
– New feature : Integrated Google map

Version 4.7( 09 Nov 2016 )
============================
– Enhancement : UserPro is now compatible with WPML

Version 4.6( 01 Nov 2016 )
– Fixed Bug : Email not confirmed when changed
– Fixed Bug : Backend Validation for the fields which are disabled to edit for users

Version 4.5( 25 Oct 2016 )
– Fixed Bug : Link issues for Instagram and Google+ Social Accounts
– Fixed Bug : Webcam issue about webcam.swf file

Version 4.4( 12 Oct 2016 )
– Fixed Bug : Block user not working for social login
– New language: Added Chinese Language pack (zh_CN and zh_TW)

Version 4.3( 04 Oct 2016 )
– Enhancement : Added configurable option for enabling conditional menu. You can find the option for this in : UserPro -> Settings -> General -> Enable Conditional Menu

Version 4.2( 26 Sep 2016 )
– Enhancement : Added html support for “New Follow Email Template”
– Fixed Bug : Change alignment for conditional fields options
– Fixed Bug : Removed fatal error from front-end publisher
– Enhancement : Administrators can set single select or Multiselect option for front end publisher categories
– Enhancement : Administrators can now limit the number of categories that can be allowed for the users in front-end publisher

Version 4.1(20 Sep 2016 )
– Enhancement : Added conditional field support
– Fixed Bug : Custom Register redirect rule not working with wildcard parameters
– Fixed Bug : Email notification for connection requests not working
– Fixed Bug : Block user and verified user button not working on users tab

Version 4.0( 06 Sep 2016 )
– Fixed Bug :Password reset email notification sent while new user registration
– Fixed Bug :Invalid email validation not working on login page

Version 3.9( 29 Aug 2016 )
– Improvement : Improved performance of plugin
– Fixed Bug : Auto updater not working
– Fixed Bug : Email not sent after password is changed from profile page
– Fixed Bug : User not added to mailchimp list when the subscribe to newsletter field is selected by default

Version 3.8 (20 Aug 2016)
– Fixed Bug :Subscribe to newsletter field does not populate correctly in the email template: {USERPRO_PROFILE_FIELDS}
– Fixed Bug :Mandatory confirm password Field not working

Version 3.7.1 (10 Aug 2016)
– Urgent Fix : Fatal error on installation


دانلود قالب

این مطالب را نیز ببینید!

قالب وردپرس شرکتی نجمه najma

قالب وردپرس شرکتی نجمه najma

   جهت خرید محصول کلیک کنید…  لیست آپدیت و تغییرات قالب najma :   تغییرات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *